Folkbiblioteksstatistiken för Stockholms län 2009-2013 är nu klar

Denna redovisning är ett komplement till den nationella statistiken som Kungliga biblioteket publicerar varje år och den innehåller en del nyckeltal som biblioteken i Stockholms län ansett vara av värde.

Här finns Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror 2009-2013.

 

 

Relaterade poster