Ta del av årets biblioteksstatistik

Nu finns möjligheter att grotta ned sig i biblioteksstatistik eftersom Kungliga biblioteket lägger ut rapporter på sin webbplats. För Stockholms län kan jag konstatera att de fysiska besöken fortsätter att öka och når över 14,5 […]

Observationer på Ystads bibliotek 2014

Regionbibliotek Stockholm är partner till Kungliga Biblioteket (KB) 2013-2015. I detta uppdrag ska Regionbibliotek Stockholm arbeta för att identifiera områden som inte kan täckas in av den nationella biblioteksstatistiken och ta fram och testa metoder […]

Folkbiblioteksstatistiken för Stockholms län 2009-2013 är nu klar

Denna redovisning är ett komplement till den nationella statistiken som Kungliga biblioteket publicerar varje år och den innehåller en del nyckeltal som biblioteken i Stockholms län ansett vara av värde. Här finns Folkbiblioteken i Stockholms […]

Biblioteksvanor och attityder i Stockholmsområdet

Svenskarnas biblioteksvanor, läsvanor och attityder till bibliotek har följts under flera år med frågor i den årliga nationella SOM-undersökningen. Detta finns redovisat i årliga publikationer för befolkningen som helhet och för olika socioekonomiska grupper ( www.som.gu.se). Hur användningen […]

Folkbiblioteken i siffror 2008 – 2012

Nu är Regionbibliotekets presentation Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror 2008 – 2012  klar. Denna presentation bygger till stor del på den nationella biblioteksstatistiken som Kungliga biblioteket sammanställer årligen. Utöver detta presenterar vi också statistik […]

Statistiken i korthet 2012

Nu är regionbibliotekets ”statistiken i korthet” för 2012 klar att läsa och begrunda.  Där finns en del intressanta nyckeltal, till exempel att antal besök per öppettimme på biblioteken i Stockholms län är i snitt 68,4 stycken. Ett annat nyckeltal […]

Länsstatistiken 2011

Nu är det dags för er vid folkbiblioteken i Stockholms län att lämna in statistik för 2011. I år samordnar vi med KB så att våra frågor kompletterar KB:s frågor. Ni behöver alltså inte fylla i samma […]

Länsstatistik 2011

Nu är det dags för er vid folkbiblioteken i Stockholms län att lämna in statistik för 2011. I år samordnar vi med KB så att våra frågor kompletterar KB:s frågor. Ni behöver alltså inte fylla i samma […]

Biblioteksstatistik

Under 2010 gjordes 67,3 miljoner besök på svenska folkbibliotek. 14,7 miljoner, eller 22%, gjordes i Stockholms län. Besöken på svenska folkbibliotek har minskat med  8,1 miljoner sedan 2007 men i Stockholms län har de ökat […]

Statistikmöte

Nu är det dags för årets möte kring statistik! Välkommen den 15 december kl 14.00-16.00. Efter en kopp kaffe börjar vi med att titta på länsstatistiken: FolkbibliSthlmslan2006-2010 Och nationella statistiken som KB presenterar i fullständig […]

Mäta och väga – om statistik och effektivitet på folkbibliotek

Av Malin Ögland, Lena Lundgren och Kerstin Wockatz. Regionbibliotek Stockholms skriftserie 4. Hur väl beskriver statistiken dagens folkbiblioteksverksamhet? Hur förhåller sig måtten till målen? Har vi de nyckeltal vi behöver för att driva verksamheten framåt? […]