Trevlig sommar! KLISTRAD

När midsommar passerat och semestrarna börjar är sommaren i högform! Regionbiblioteket går in i en semesterperiod med lägre bemanning än vanligt (främst under veckorna 28-31), men vi kommer att bevaka vår allmänna brevlåda under hela […]

Nätverksträff: Språk

Välkommen till det nystartade nätverket Språk! Här lyfter vi frågor som rör folkbibliotekens arbete med minoritetsspråk: nationella minoritetsspråk och minoritetsspråk i allmänhet. Nätverket finns till för dig som arbetar på folkbibliotek i Stockholms län och […]

Välkommen till regionbiblioteket Anne Stigell!

Från och med den 7 juni arbetar Anne Stigell som ledare för samverkanskansliet på Regionbibliotek Stockholm. Här presenterar Anne sig lite närmare och berättar om sitt uppdrag. Vad har du för bakgrund?Hela mitt yrkesliv har […]

Nätverksträff: Mediefrågor

Mer information, program och anmälningslänk kommer efter sommaren. Notera gärna datumet redan nu. Datum: Torsdag 20 oktober Tid: 9-11 Plats: Ännu inte klart Kontaktpersoner: Julia Keller och Britt Löfdahl Välkomna!

Tematräff om bibliotekens programverksamhet

Datum: Onsdag 12 oktober Tid: 9-12 Plats: Ännu inte klart Mer information och anmälningslänk kommer. Kontaktperson: Karin Sundström

Nätverksträff tillgänglighet och social uppsökande biblioteksverksamhet

Datum: Onsdag 16 november Tid: 9-12 Plats: Ännu inte klart Mer information och anmälningslänk kommer efter sommaren, men notera gärna datumet redan nu. Kontaktperson: Karin Sundström Välkomna!

Frukostträff om Digital kompetens  

De senaste åren har biblioteken tagit del av den nationella satsningen Digitalt först, med mycket inspiration och lärresurser. Många bibliotek har också fått extra medel genom Stärkta bibliotek för personalens kompetensutveckling.  Vi får exempel på […]

Frukostträff om After school 

Många folkbibliotek funderar på hur man kan vara angelägna för barn i åldern 9-12 år, en tid då initiativet att använda biblioteket ofta övergår från de vuxna till barnet självt. Här får vi några inspirerande […]

Frukostträff om Pop-up

På den senaste tiden har det nästan blivit en trend att erbjuda pop-up-verksamhet och biblioteken dyker upp i allt fler nya miljöer och sammanhang. Vi får ta del av inspirerande exempel från några bibliotek.  Hur […]

Digital inspirationsföreläsning om verksamhet för och med barn med funktionsnedsättning 2

Välkommen till en inspirerande föreläsning med barnbibliotekarie Rebecca Risén från Helsingborgs stadsbibliotek! Hon kommer att berätta om hur de arbetar med och för barn med funktionsnedsättning på biblioteket, och det finns tillfälle att ställa frågor […]