Workshop med skaparbussen STEAMachine

Är du intresserad av digitalt skapande och makerspace på bibliotek? Välkommen att delta i en halvdagsworkshop med introduktion till det mobila FabLabbet Steamachine. Workshopen innehåller en spännande praktisk introduktion till skaparbussen Steamachine, som är ett […]

Vilka är behoven – egentligen?

Välkommen till en träff om behoven på folkbiblioteken. Vad vet vi om våra målgrupper, hur och varför? Hur kan vi använda statistik och behovsanalys som metod? Förmiddagen ordnas i samarbete med specialbiblioteket på Mångkulturellt centrum. […]

Föreläsning: Källkritik, sökkritik och sökteknik

Den digitala utvecklingen går fort och vi lever i ett föränderligt medielandskap. Senaste åren har begrepp som filterbubblor, alternativa fakta och fake news diskuterats flitigt, men vad innebär de egentligen?  Hur kan vi avgöra vad […]

Film på bibliotek

Välkommen till en träff om film och bibliotek! Film Stockholm och Regionbiblioteket bjuder in till en första träff om att arbeta kring film. Program: VISNING Rättigheter, rumsliga förutsättningar och teknik för filmvisning på biblioteket– Ulf […]

Ny rapport om nationella minoriteter och folkbibliotek

Under våren 2018 har jag arbetat med en rapport om nationella minoriteter och folkbibliotek. Rapporten heter Många sätt att vara människa på – Folkbibliotek och nationella minoriteter.

Många sätt att vara människa på – Folkbibliotek och nationella minoriteter

Många sätt att vara människa på är en rapport om nationella minoriteter och folkbibliotek skriven av Cecilia Brisander på Regionbibliotek Stockholm. Rapporten är ett kunskapsunderlag kring nationella minoriteter. I bibliotekslagen står det att: Biblioteken ska […]

Talboken kommer i Stockholms län

Under 2017 deltog några bibliotek i Stockholms län i ”Talboken kommer till taltidningsläsare”. Ett projekt som Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) bedrivit. Utvärderingar visar att det som fått ta dela av tjänsten är nöjda liksom […]

Chefsmöte

Tid:  fredag 26 oktober, kl. 9.00-12.00 Mer information kommer. Välkomna!

Chefsmöte

Välkomna till höstens första chefsmöte! Tid:  fredag 14 september kl. 9.00-12.00 Plats: Usine konference, Södermalmsallén 36-38. T-bana Medborgarplatsen Mer information skickas ut via e-post.

Digitalt för och med barn och unga

– Hur arbetar biblioteken i Stockholms län med digital verksamhet för och tillsammans med barn och unga? Barn och unga är en av folkbibliotekens allra största användargrupper och det är en grupp som använder digitala […]