Nätverksträff om barnbibliotek

Välkommen till höstens nätverksträff om barnbibliotek! Vi kommer att anordna två träffar med likadant program för att öka möjligheten till samtal. Du är välkommen att anmäla dig till en av träffarna. En träff med samma innehåll […]

Nätverksträff om barnbibliotek

Välkommen till höstens nätverksträff om barnbibliotek! Vi kommer att anordna två träffar med likadant program för att öka möjligheten till samtal. Du är välkommen att anmäla dig till en av träffarna. En träff med samma innehåll […]

Barn, bibliotek och forskning 2021

Konferensen Barn, bibliotek och forskning äger rum den 24 november. Mer information kommer.

Nätverksträff Bokstart

Välkommen till höstens digitala nätverksträff för Bokstart! Vid detta möte samlar vi er som arbetar med Bokstartsprojekt i Stockholmsregionen. Inbjudan går ut till aktuella kommuner per mejl. Tid: onsdag 10 november kl. 9.00-10.30 Anmälan: Se […]

Digitalt samtal om hästboksgenren och andra böcker för barn

Välkommen till ett samtal om hästboksgenren och andra böcker för barn! Vi tar med oss våra erfarenheter och funderingar kring barnlitteratur för ett samtal som kan inspirera i det dagliga litteraturfrämjande arbetet på biblioteken. Som förberedelse ta del av […]

Bibliotekssamverkan i praktiken – ett pilotprojekt 2021

I slutet av 2019 inledde Regionbibliotek Stockholm en satsning på att facilitera samverkan mellan folkbiblioteken i Stockholmsregionen.  Sedan 2020 har en arbetsgrupp med chefsrepresentanter från sex kommuner deltagit i beredningen av det långsiktiga arbetet med […]

Språktågets nya webbsidor!

Språktågets sida på vår webbplats har en startsida och fyra undersidor: På sidan Material finns alla foldrar, gåvokort och affischer som pdf:er för utskrift. Här finns också information om hur man beställer material och beställningsformulär. På sidan Fortbildning finns […]

Dags för verkstad!

Bibliotekssamverkan i praktiken – ett pilotprojekt 2021 Nu är det dags för verkstad! Arbetsgrupper för de olika delområdena är tillsatta och i dagarna har grupperna sina första arbetsmöten. En referensgrupp är också tillsatt och den […]

Fördjupning inom läs- och litteraturfrämjande 

För biblioteksmedarbetare i Stockholms län erbjuds fyra sammanhängande heldagsträffar med fokus på läs- och litteraturfrämjande. Träffarna är en utvecklings- och fördjupningssatsning och riktar sig till biblioteksmedarbetare med särskilt intresse och uppdrag gällande strategisk verksamhetsutveckling inom läs- och litteraturfrämjande.  Deltagarna kommer att reflektera över läsfrämjaruppdraget i […]

Fördjupning inom läs- och litteraturfrämjande 

För biblioteksmedarbetare i Stockholms län erbjuds fyra sammanhängande heldagsträffar med fokus på läs- och litteraturfrämjande. Träffarna är en utvecklings- och fördjupningssatsning och riktar sig till biblioteksmedarbetare med särskilt intresse och uppdrag gällande strategisk verksamhetsutveckling inom läs- och litteraturfrämjande.  Deltagarna kommer att reflektera över läsfrämjaruppdraget i […]