Talboken kommer i Stockholms län

Under 2017 deltog några bibliotek i Stockholms län i ”Talboken kommer till taltidningsläsare”. Ett projekt som Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) bedrivit. Utvärderingar visar att det som fått ta dela av tjänsten är nöjda liksom […]

Chefsmöte

Tid:  fredag 26 oktober, kl. 9.00-12.00 Mer information kommer. Välkomna!

Chefsmöte

Välkomna till höstens första chefsmöte! Tid:  fredag 14 september kl. 9.00-12.00 Plats: Usine konference, Södermalmsallén 36-38. T-bana Medborgarplatsen Mer information skickas ut via e-post.

Digitalt för och med barn och unga

– Hur arbetar biblioteken i Stockholms län med digital verksamhet för och tillsammans med barn och unga? Barn och unga är en av folkbibliotekens allra största användargrupper och det är en grupp som använder digitala […]

Arbetsmöte för barnbiblioteksmedarbetare

Plats: Jakobsbergs bibliotek, Järfälla Tid: torsdag 18 oktober Inbjudan och mer information kommer efter sommaren.

Funkar det? – bibliotekens verksamhet för en dubbelt prioriterad grupp

Under hösten 2017 pågick projektet Vid sidan av Äppelhyllan – bibliotekens verksamhet för barn med funktionsvariationer i Stockholms län på Regionbibliotek Stockholm. I bibliotekslagen är barn och unga med funktionsnedsättningar dubbelt prioriterade, och vi visste […]

Att söka, värdera och organisera information – vad vi kan och vad fler behöver kunna

Biblioteken hjälper dagligen sina besökare med att hitta den information de frågar efter. Men hur kan biblioteken arbeta för att alla människor ska ha grundläggande kompetenser i att söka, värdera och organisera information långt det […]

Träff om e-medier

Välkomna till en träff om e-medier. När: Tisdag 9 oktober, kl 9-12. Mer information kommer. Kontakt: Lotta Aleman charlotte.aleman@sll.se Telefon: 08-123 379 19

Från ord till handling – var med och påverka den nationella biblioteksstrategin

Inbjudan till dialogmöten Fram till och med den 31 oktober 2018 ser vi på sekretariatet fram emot att utkastet till nationell biblioteksstrategi, Från ord till handling, diskuteras, kompletteras och ändras i en öppen dialog. Synpunkter […]

Kurs i Shared Reading

Under tre heldagar i slutet av november 2018 arrangerar Regionbiblioteken i Uppsala och Stockholm tillsammans med The Reader en ny utbildning i Shared Reading – Läsa tillsammans. Kursen ger träning i att leda litteratursamtal enligt […]