Träff om barnbibliotek

Varmt välkommen till en träff om barnbibliotek, det som vi tidigare kallade för arbetsmöte för barnbiblioteksmedarbetare! Träffen hålls på Fisksätra bibliotek som i många år arbetat nära lokalsamhället. Vi kommer få höra om bibliotekets arbete […]

Utmaning storstad – Läsning och tillgängliga medier inom LSS- och äldreomsorg

Projektet Utmaning Storstad bygger på ett samarbete mellan Myndigheten för Tillgängliga Medier (MTM) och Regionbibliotek Stockholm med hjälp av folkbiblioteken i länet. Projektet fokuserar på läsfrämjande och tillgängliggörande av information och litteratur för personer som […]

Träff kring tillgänglighet och uppsökande biblioteksverksamheter

Vi återkommer om tid och plats men boka gärna in 12/11 redan nu.

En heldag om Inkluderande bibliotek

Tillit och mod Rummet är alldeles stilla. De senast sagda orden flyter runt som korkbitar. Klockans sekundvisare masar sig fram. Vi sjunker. Våra blickar snuddar varandra. Andetag. Vi ser ut över gruppen och samlar in […]

Lansering av Digiteket – Gemensam visning av livesänd digital konferens

Digiteket är en nationell lärresurs för biblioteksmedarbetare som producerats inom kompetenssatsningen Digitalt först med användaren i fokus. 29 augusti lanseras Digiteket med en digital släppkonferens kl 13-16. Då kommer den nya lärplattformen visas upp, och […]

Träff om filmpedagogik, mediekritik och bibliotek

Välkommen till en fortbildningsträff med fokus på film, bild och medie- och informationskunnighet (MIK) på Filmstaden i Råsunda! Förmiddagen kommer att innehålla föreläsningar, visning av Filmarkivet och en guidad visning av Filmstaden i Råsunda. Träffen ordnas […]

Robotar och ritblock och roligare bibliotek

Lagom till sommaren kommer rapporten Robotar och ritblock – digital biblioteksverksamhet för barn och unga på folkbiblioteken i Stockholms län. Under hösten 2018 undersökte projektledaren Linn Holmstedt användningen av digitala verktyg i barn- och ungdomsverksamheten […]

Språktåget: fortbildning om små barns språkutveckling för bibliotek och barnhälsovård

Mer information kommer under hösten 2019.

Språktåget: fortbildning om små barns språkutveckling för bibliotek och barnhälsovård

Mer information kommer under hösten 2019.

Unga och bibliotek 2 – träff 4

I omgång två av Regionbibliotek Stockholms satsning Unga och bibliotek fördjupar vi oss och låter oss utmanas när det handlar om biblioteksverksamhet med och för unga. Under fyra heldagar kommer vi att ha olika typer av bok- […]