Bibliotekschefskonferens

Välkommen till årets chefskonferens för folkbibliotekschefer i Stockholms län. Inbjudan med program skickas på e-post. Sista dagen för anmälan är den 1 november. Tid: 5-6 december Plats: Hotell Skeppsholmen https://hotelskeppsholmen.se/ Frågor och anmälan: regionbiblioteket.kultur@sll.se

Träff om tillgänglighet och social uppsökande biblioteksverksamhet

Kollegorna i Botkyrka visar biblioteket och berättar om sin verksamhet inom detta område. På detta nätverksmöte vill vi gärna reflektera kring: hur kan biblioteket nå ut bredare och vad vi vet om målgrupperna samt deras […]

Dag om film, MIK och bibliotek

Välkommen till en fortbildningsträff med fokus på film, bild och medie- och informationskunnighet (MIK) på Filmstaden i Råsunda. Program 9:00-10:00 En filmpedagogisk föreläsning om Filmarkivet.se Filmarkivet.se är en webbsida med drygt 2000 kortfilmer om Sverige från […]

Nätverksträff Digitalt först med användaren i fokus

Varmt välkommen till en nätverksträff för intresserade av Digitalt först med användaren i fokus. Denna uppstartsträff kommer främst att handla om Digiteket och hur vi kan använda resursen framöver. Det blir även ett tillfälle att […]

Lokala mötesplatser för eget skapande och digital innovation på folkbiblioteken – en förstudie

Från april till november 2019 genomför Regionbibliotek Stockholm en förstudie som heter lokala mötesplatser för eget skapande och digital innovation. Projektledare för förstudien är Samuel Sjöblom som tidigare arbetat med Mediehuset Fanzingo i Alby och […]

Konferens: Barn, bibliotek och forskning

”När man blir vän med personalen då kan man handskas med dem…” Ur Unga berättar: En studie av ungas syn på läsning och bibliotek av Åse Hedemark (2018). Varmt välkommen till årets upplaga av Regionbibliotek […]

Vi syns och vi finns – om konferensen nationella minoriteter och bibliotek

Fundera över vilka språknormer som finns i ert bibliotek. Och se över er skyltning i biblioteket med syftet att skapa ett bibliotek som inkluderar fler, uppmanade Rita Paqvalén, verksamhetsledare vid Kultur för alla i Finland […]

Barnbibliotekariers kompetens

Barnbibliotekarier samarbetar alltmer med andra professioner så som förskollärare, BHV-sjuksköterskor och ledare inom idrotten. Vad kan bibliotekarierna bidra med i samarbetet? För att besvara den frågan behöver kompetensen formuleras. Både för bibliotekarierna själva och inför […]

Chefsmöte

Chefsmöte för folkbibliotekschefer i Stockholms län. Kallelse och dagordning skickas på e-post. Tid: 9-12. Plats: Usine konferens, Södermalmsallén 36 Frågor och anmälan: regionbiblioteket.kultur@sll.se

Digiteket – äntligen är det här!

Digiteket är en nationell lärresurs för biblioteksmedarbetare som producerats inom kompetenssatsningen Digitalt först med användaren i fokus. Kul att så många följde släppkonferensen av Digiteket igår tillsammans med oss på Regionbiblioteket och ute på biblioteken.Ni som […]