Film och digitalt skapande för medarbetare på folkbibliotek

Under hösten 2019 kommer en fortbildning i film och digitalt skapande anordnas av Regionbiblioteket och Film Stockholm i samverkan. Fortbildningen kommer utforska hur rörlig bild kan användas som verktyg för att skapa interaktion och samtal […]

Föreläsning med Elza Dunkels om unga och digitalisering

Skärmtid, speltid och barns liv på nätet är ämnen som berör många och där mediebilden och forskningen ibland går isär. Forskaren Elza Dunkels hör till dem som försöker balansera bilden, genom att tipsa om olika […]

Bibliotekets medier – nätverksträff

Välkommen till en nätverksträff med fokus på bibliotekens medier. Vi kommer bland annat få höra Botkyrkas Pethra Öster prata om Botkyrkas nya klartextsystem, Nick Jones kommer ge sina perspektiv på JO-besluten utifrån mål och värdekonflikter. […]

”Sen går jag hem när det stänger” – En studie av nyanländas biblioteksanvändning

Studien ”Sen går jag hem när de stänger” av Ola Pilerot och Jenny Lindberg har undersökt nyanlända personers biblioteksanvändning. Trettio personer har i intervjuer berättat om hur de använder biblioteket. Studien fördjupar bilden av den […]

Ny förstudie – Lokala mötesplatser för eget skapande och digital innovation på folkbiblioteken

Från april till september 2019 kommer Regionbibliotek Stockholm genomföra en förstudie som heter lokala mötesplatser för eget skapande och digital innovation. Projektledare för förstudien är Samuel Sjöblom som tidigare arbetat med Mediehuset Fanzingo i Alby […]

Barn, bibliotek och forskning – konferens

När man blir vän med personalen då kan man handskas med dem… Ur Unga berättar: En studie av ungas syn på läsning och bibliotek av Åse Hedemark (2018).   Årets upplaga av endagskonferensen Barn, bibliotek […]

Fortbildningsdag: Digitala verktyg i biblioteket

Välkommen till en halvdag om att använda digitala verktyg i bibliotekens verksamhet. Vi bjuder in till två föreläsningar och samtal med kollegor om hur ni kan komma igång med att använda digitala verktyg och kanaler […]

Bibliotek + förskola = läsande barn! Workshop med Agneta Edwards FULLBOKAT!

”Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar.”/8§ Bibliotekslagen ”Barnen ska erbjudas en stimulerande […]

Bibliotek + förskola = läsande barn! Workshop med Agneta Edwards FULLBOKAT!

”Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar.”/8§ Bibliotekslagen ”Barnen ska erbjudas en stimulerande […]

Utmaning storstad

Utmaning storstad Läsning och tillgängliga medier inom LSS- och äldreomsorg Syfte –  Att öka kunskapen och kännedomen om tillgängliga medier inklusive taltidningar hos bibliotek och verksamheter inom LSS- och äldreomsorg i storstadsregionen Stockholm. –  Att […]