Biblioteket där inget sitter i väggarna

I den nya stadsdelen Vega råder nybyggaranda. Totalt ska omkring 10 000 invånare rymmas i området och ett helt nytt aktivitetshus med bibliotek har invigts. Regionbibliotek Stockholm fick en pratstund med Maria Muskos som är arbetsledare på Vega bibliotek. 

Personalen på Vega bibliotek har varit på plats sedan i mitten av juni och arbetat för fullt med förberedelser. Så sent som den 26 augusti invigdes aktivitetshuset där biblioteket har sina lokaler och den ordinarie verksamheten startade två dagar senare den 28 augusti.

Från vänster: Maria Muskos, William Friström, Sarah McEwan och Niklas Öhman

Förutom biblioteket rymmer aktivitetshuset även kulturskola, skola, fritidsgård, föreningslokaler, en sporthall med övernattningsmöjligheter och två caféer.

Hur gör ni för att finna er roll i ett nytt område? Märks det av att området är nytt?

Det är verkligen en nybyggaranda som råder i området och också hos oss som arbetar på biblioteket. Vi är i fyra biblioteksmedarbetare och håller på och formar oss som grupp samtidigt som vi ska börja lära känna målgruppen.

Den största utmaningen är att vi inte har någon statistik att luta oss mot vad gäller målgrupper, öppettider eller utlån. Vår målsättning är att vi ska bygga verksamheten utifrån de som bor och verkar i Vega. Vi har därför inte velat bygga upp ett fast bestånd och teckna upp prenumerationer utan utgått ifrån att det ska växa eftersom och vi har varit tydliga mot besökarna att de är välkomna att komma med inspel och önskemål.

Läshörna på biblioteket i Vega

Hur har besökarna hittills tagit emot verksamheten? Finns det önskemål eller frågor som ni förvånats av?
Det har varit ett helt fantastiskt mottagande. Jag har arbetat länge i biblioteksvärlden, men kunde inte vänta mig det här gensvaret. Under invigningsdagen hade vi omkring 1 500 besökare och vi har fått väldigt fin respons. Det känns som att alla är måna om att vi ska känna uppskattning. Det är många barnfamiljer och studenter som har hittat hit, men också en äldre målgrupp.  

I från start har det varit som ett mantra att aktivitetshuset främst ska vara ett hus för barn och unga där vuxna är välkomna, men på barns villkor. Det har vi sett i kontakt med skolan och familjer att vi har fått det gensvaret.

Något som förvånade oss var att vi har fått en lång lista med tidningar och tidskrifter att beställa. Vi hade nog trott att det var lite på utdöende, men det finns ett stort intresse och sug.

Hur påverkar det verksamheten att biblioteket ligger i ett aktivitetshus med många andra verksamheter?
Målsättningen är att det här ska vara ett hus där alla kompetenser samverkar och samarbetar. Alla som arbetar i huset ska äga och kunna ta hand om alla frågor. Det är annorlunda och utmanande, men väldigt spännande och kul.

Tanken är att använda personal och lokaler på ett nytänkande sätt. Det kan betyda att en biblioteksmedarbetare bemannar fritidsverksamheten till exempel. För oss som arbetar betyder det att det är olika perspektiv som ska mötas, vilket är kul och det som kommer vara styrkan i huset.

Kan du berätta lite om planerna framåt?

Vi i arbetsgruppen har bara hunnit jobba ihop tillsammans i tre veckor så vi är fortfarande i startgroparna, men planerna pågår för fullt. Uppdraget vi har är att vara nytänkande. Målet är att skapa ett biblioteksrum som är som ett öppet vardagsrum och en mötesplats. Det ska inte vara knäpptyst. Tyst får det vara i studierummen. Vi arbetar också med särskilt fokus mot ungdomar för att motverka utanförskap.

På höstlovet kommer det bli en del aktiviteter och vi planerar för programverksamhet riktat mot mindre barn. Vi håller också på och spikar det sista kring ett kommande författarbesök som riktar sig till en vuxen publik. Även om aktiviteten riktar sig till vuxna har vi ett tänk att det ska vara med koppling till föräldrarollen eller ett liknande fokus. På så sätt vi vill nå ut till en annan målgrupp än de som besöker Haninges övriga bibliotek.  

Hela huset är lite som en experimentverkstad och det är kul att inget sitter i väggarna. Vi får tänka helt nytt och det är verkligen kul att gå till jobbet – jag tror att vi alla som arbetar här kliver in med lust.

Relaterade poster

  • Inga relaterade