Många barn och unga hittar till nyrenoverade biblioteket i Sollentuna

I januari flyttade Sollentuna bibliotek in i nyrenoverade lokaler och efter det har fler besökare hittat in till biblioteket. Vi ställde några frågor till Anna Edquist, bibliotekschef i Sollentuna

Vi har fått mycket positiva reaktioner. Lokalerna är större och vi har sett en ökning av besökare från omkring 1 000 personer till 1 500–2 000 besökare varje dag. Det är framför allt studenter, barn och unga och barnfamiljer som ökat och vår ungdomsavdelning är mycket lyckad, berättar Anna Edquist.

Mycket fokus ligger på barn och unga. Kan du berätta lite om ”Inga utsatta områden 2030”?
Sollentuna kommun har ett övergripande mål: ”Inga utsatta områden 2030”. Målet är att år 2030 ska Sollentuna inte finnas med på polisens lista över utsatta områden. Alla verksamheter och kommunala bolag är en del av kommunens arbete för trygghet, och arbetet sker i samverkan med andra. För bibliotekets del innebär det att vi har fått utökade medel för att regelbundet arrangera attraktiva aktiviteter för barn och unga för att på så sätt bidra till en meningsfull fritid.

Ni har flerspråkiga knubbar på vuxenavdelningen. Berätta lite om dem
Vi ville att texten på knubben skulle spegla materialet på hyllan så att våra låntagare lätt ska hitta böcker på det språk de önskar. Vi tror att det underlättas genom att texten på knubben står på det språk som böckerna på hyllan är skrivna på. Texterna kommer delvis från Internationella bibliotekets lista, delvis genom personalgruppens kontaktnätverk – och i vissa fall från lokala näringsidkare.

Läs mer på biblioteken i Sollentunas webbplats

Relaterade poster

  • Inga relaterade