Välkommen till regionbiblioteket Anne Stigell!

Från och med den 7 juni arbetar Anne Stigell som ledare för samverkanskansliet på Regionbibliotek Stockholm. Här presenterar Anne sig lite närmare och berättar om sitt uppdrag.

Porträtt av Anne Stigell

Vad har du för bakgrund?
Hela mitt yrkesliv har jag i olika roller jobbat med den demokratiska rätten till information och delaktighet med fokus på strategisk verksamhetsutveckling och förändringsarbete inom bland annat digital medieförsörjning, tillgänglighet, MIK och digital transformation. Detta har jag gjort som kommunikationschef, digital strateg och senior rådgivare på Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), i en strategisk-kommunikativ roll som digital utvecklingsstrateg på Förvaltningsrätten i Stockholm, samt, nu senast, som projektledare för Stockholms universitets arbete med ökad digital tillgänglighet.

Vad innebär ditt nya uppdrag på regionbiblioteket!
Nu börjar jag på en nyinrättad tjänst som ledare för samverkanskansliet på Regionbibliotek Stockholm, där utgångspunkten är regional samverkan kring bland annat digital medieförsörjning och delaktighet för ökad medborgarnytta utifrån den regionala biblioteksplanen. Jag har lång erfarenhet av dessa frågor ur ett statligt perspektiv och nu ser jag fram emot att få jobba med detta ur en mer medborgarnära synvinkel. Digitalisering, nya medievanor, nya format för läsning och förändrade lagkrav ställer nya krav på biblioteken och jag tror att ökad samverkan är en bra väg att gå för att kunna möta kommande behov och utmaningar.

Berätta lite mer om dig!
Jag och min frilansande musikermake bor i Birkastan och har också en militärbarack på Gotland som vi åker till när vi kan. Min hemliga last – ja, kanske inte så hemlig längre – är muminmuggar och nu måste jag sluta samla! Jag får övergå till last nummer två; att utnyttja skogens skafferi och sylta, safta, frysa och lägga in allt ätbart som finns därute. Den tid som finns därutöver lägger jag på att lära mig saker som jag inte visste att jag ville veta.

Relaterade poster

  • Inga relaterade