Rapport från pilotprojektet Bibliotekssamverkan i praktiken

Nu är arbetet i pilotprojektet ”Bibliotekssamverkan i praktiken” i full gång. Vi är mycket glada över allt engagemang som deltagarna i pilotprojektet bidrar med!

Totalt är vi 50 deltagare från biblioteken i Stockholmsregionen och 20 av 26 kommuner finns representerade i arbetsgrupper, referensgrupp och styrgrupp.

Så långt det går har vi strävat efter en så bred representation som möjligt. Det är viktigt för att kommuner med olika förutsättningar ska kunna ge inspel till samverkanssatsningen på kort och på lång sikt. För att säkerställa att alla kommuner har tillräcklig kännedom om projektet, och samverkanssatsningen i stort, kommer vi på olika sätt hålla kontakt med de kommuner som ännu inte finns representerade i projektet och samverkanssatsningen. Detta kommer ske via ordinarie chefsträffar och enskild uppföljning.

Regionbibliotekets målsättning är att alla kommuner i början av nästa år ska kunna känna engagemang och ägarskap för samverkansarbetet i regionen!

Projektledare Lovisa Furendal Berndt går på föräldraledighet vid midsommar och ersätts då av Julia Keller.

Läs mer om bakgrunden till pilotprojektet här

Relaterade poster

  • Inga relaterade