Nu avgår Språktåget!

”Skulle jag behöva välja bort allting annat som vi gör här, så är det språkutveckling för dom små barnen som blir kvar. Det har potential att förändra samhället.” * (Anna Lundström, kultur- och bibliotekschef i Bräcke kommun)

Att lägga en grund för barns språkutveckling är bland det viktigaste bibliotek kan ägna sig åt, och det har även stöd i bibliotekslagen. It takes a village to raise a child – Det behövs en hel by för att fostra ett barn – är ett afrikanskt ordspråk, och det tar vi fasta på här: barnhälsovården, folkbiblioteken och logopedin i samarbete för att stötta de viktiga vuxna kring barnet, så att de kan ge barnet de bästa förutsättningarna i livet.

Allt började på tre ställen: regionbiblioteket hade under en tid sett ett behov av att göra ett sammanhållet material som kunde ersätta det gamla gåvokortet med Lena Andersons kanin och den lista med böcker för att träna olika aspekter av språket som togs fram 2008 under namnet Språkstart. På Gröndals bibliotek hade bibliotekarien Lynn Alpberg tagit kontakt med logopeden Elvira Ashby för att samarbeta kring barn med språklig sårbarhet, och logopeden Linnea Anderberg hade kontaktat bibliotekarierna Lotta Tiderman och Carolinn Hjort Häggström på Östermalms bibliotek av samma anledning. ”Vi borde göra detta tillsammans och för hela regionen” föreslog vi på regionbiblioteket, och så blev det!

Det var Lynn Alpberg som kläckte idén med namnet Språktåget. Den bakomliggande tanken är att alla barn åker med Språktåget men att en del barn behöver stanna lite extra på vissa stationer!

Materialet som tagits fram består av två delar. Dels ett generellt material som riktar sig till alla vuxna kring barn 0-6 år med en folder med tips om hur de kan stimulera barns språkutveckling. Ett vykort (som ersätter ”kaninkortet”) med inbjudan att gå till biblioteket och få en bok till sitt barn har också tagits fram. Dels ett material som riktar sig till språkligt sårbara barn som remitteras till logoped. Det består av en biljett där logopeden fyller i vilka delar av språket som barnet behöver extra stöd i. Biljetten tar familjen med till biblioteket där biblioteksmedarbetarna med hjälp av boklistor, kopplade till biljettens kategorier, plockar fram de böcker barnet behöver.

Regionbiblioteket har också tagit fram affischer för att sprida information om Språktåget. Den affisch vi är extra stolta över består av en enkel ramsa att läsa för små barn. Affischen kan biblioteken sätta upp vid skötbord runt om i sitt lokalsamhälle, till exempel på BVC, hos tandläkaren och i köpcentrum. Den kommer också att tryckas upp i A4 och delas ut till alla barn vid 5-månadersbesöket hos BVC. Ramsan har vi fått använda helt gratis av författaren själv, Elvira Ashby, och Hattens förlag, och det tackar vi extra mycket för!

Utvecklingsledarna på regionbiblioteket, Lovisa Furendal Berndt och Pia Borrman, har ansvarat för helheten. Ovan nämnda logopeder, Elvira och Linnea, har skrivit texten till foldern och varit behjälpliga i olika delar av framtagandet av materialet. Boklistorna har ett antal biblioteksmedarbetare från regionens kommuner tagit fram med hjälp av instruktioner från logopederna. Listorna har också gåtts igenom med inkluderings-glasögon. Alla illustrationer och loggan är framtagna av illustratören Moa Graaf, som gjort ett strålande arbete med att förmedla lust, kreativitet och inkludering!

Foldern och gåvokortet är översatt till åtta språk. Dels de språk som Region Stockholm är förvaltningsområde för: finska, meänkieli och samiska, där vi valt de tre mest talade varieteterna. Dels de språk som medarbetare på biblioteken i regionen ansett behovet vara störst på: arabiska och somali. Utöver dessa har vi också översatt till engelska som är ett världsspråk många människor behärskar. Det är möjligt att fler översättningar tillkommer senare.

I januari/februari 2020 lanseras Språktåget för biblioteksmedarbetare och BHV-sjuksköterskor på en gemensam fortbildningsdag.

Det är vår förhoppning att Språktåget kommer att vara till hjälp för de tre yrkesgrupperna att arbeta med det gemensamma uppdraget kring små barns språkutveckling!

//Pia Borrman och Lovisa Furendal Berndt (utvecklingsledare)

* citatet kommer från boken Man får nästan svindel – Bokstart Jämtland Härjedalen och Västernorrland (2019)

Relaterade poster

  • Inga relaterade