Programmera spel på bibblan

Foto: Lisa Muhr

Foto: Lisa Muhr

Ett bibliotek är en plats full av berättelser av olika slag, både fiktion och fakta. Det finns berättelser i text, bild och ljud. Berättelser att drömma sig bort i eller lära sig något av.

På biblioteken i Upplands-Bro arbetar vi med att inspirera unga att ta del av alla dessa berättelser, men också att skapa sina egna. Vi har bland annat erbjudit kurser i skrivande och animering. Sedan hösten 2015 kan vi även tillägga programmering. Varför har vi valt att satsa på det? Jo, därför att programmera sitt eget spel är att skapa sin egen berättelse – en egen värld som man fyller med karaktärer och utmaningar. En värld som man sedan kan bjuda in andra att ta del av. Man får chansen att lära sig ett nytt språk – ett programmeringsspråk.

Hur skriver man sin kod för att huvudpersonen i spelet ska hoppa när man trycker på en viss tangent? Hur får man till en bakgrund som ser ut som ett medeltida slott? Genom att programmera enkla spel får man en inblick i hur kod fungerar och vad man kan åstadkomma med hjälp av programmering. Vi är ju omgivna av kod i vår vardag genom alla de datorprogram och appar som vi använder. Att känna till hur de är uppbyggda kommer att vara en del av allmänbildningen för dem som är unga idag och biblioteket har en roll att spela för dem som inte har tillgång till en dator hemma. Förhoppningsvis kommer programmering även att ingå i skolans läroplan, så att alla unga får en chans att få djupare kunskap om och förståelse för den digitala tekniken, hur den påverkar oss och hur man kan använda den.

På Upplands-Bro bibliotek har vi under hösten och våren haft kurser i programmeringsspråket Scratch. Det lämpar sig både för nybörjare och för den som vill skapa mer avancerade spel. Scratch har utvecklats av det amerikanska universitetet MIT och är fritt tillgängligt online. Det är både ett programmerings-språk och en community och grundfilosofin är att via programmering uppmuntra unga att tänka kreativt, att jobba tillsammans och dela med sig av kunskap. Den filosofin har också genomsyrat kurserna på bibblan, som letts av Fredrik Pedersen-Dambo. Det har varit fantastiskt att se vilka spel som har skapats, kreativiteten och glädjen hos ungdomarna och stoltheten när de fått visa upp sina alster och dela med sig av sina kunskaper till varandra. Intresset för programmering har varit stort och alla som velat vara med har tyvärr inte fått plats. Nu i vår är vi glada att hälften av deltagarna är tjejer. Programmerings-branschen behöver bli mer jämställd och vi hoppas att kurser som den vi erbjuder kan hjälpa till att sänka trösklarna, så att fler vill lära sig att programmera – både killar och tjejer.

Lisa Muhr
Upplands-Bro bibliotek

Denna artikel är också publicerad i Länsnytt nr 2 2016, tema Lärande.

Relaterade poster

  • Inga relaterade