Bokstart efter första terminen

Pilotprojektet Bokstart började våren 2015 och den första delen med hembesök hos sexmånaders bebisar är nu avklarad i Södertälje. I början av januari 2015 inleddes projektet med två utbildningsdagar i Malmö då alla piloter från de tre deltagande städerna Södertälje, Göteborg och Landskrona träffades. Det blev många goda råd och tips från logopeder, BVC-sköterskor och från kollegor i landet som redan provat på uppsökande verksamhet. En brännande fråga från piloterna var hur det egentligen är att göra hembesök, kliva in hos någon man inte känner? En annan fråga var hur vi skulle kunna svara på alla frågor om små barns språkutveckling?

Vi fick också lyssna på våra danska kollegors erfarenheter av Bogstart som hållit på sedan 2008 vilket var både lärorikt och mycket intressant. Jag och min kollega i Södertälje avsatte ganska mycket tid till förberedelser innan första besöket. Vi försökte tänka på vilka frågor som skulle kunna komma och vad vi skulle svara. Vi insåg dock ganska snart att det inte funkade att fundera ut frågor och svar i förväg utan kom fram till tre punkter med vad vi helst ville få fram under besöket och så fick det bli som det blev. Med facit i hand så behövdes nästan ingen förberedelsetid alls utan det är bara att packa väskorna och kasta sig ut. Så länge man är ödmjuk och flexibel så löser sig allt.

bokstart

Logga: Kulturrådet

På vårt andra besök möttes vi i dörren av en förväntansfull fyraåring med våra visitkort i handen, han visste precis vilka vi var och hade väntat på oss med sin pappa och lillasyster. En annan gång hade den unga mamman vi skulle till bjudit hem sin syster med sitt lilla barn för att även hon skulle få lyssna och prata med oss. Alla dessa fantastiska möten och samtal med dem som vi mött i familjerna, på gårdarna och ibland i hissen berikar. Det har också varit besök där vi knappt fått säga bibliotek innan dörren gått igen och besök där vi nästan tappat bort tiden. Att få förmånen att arbeta med hembesök så som vi gjort inom projektet är otroligt stimulerande och utvecklande både för oss som människor men även som bibliotekarier. Det är ett givande arbetssätt som vi tror kan få långtgående positiva effekter även hos de vi besöker. Bland annat är ett hembesök av bibliotekarier en väg för att hitta till biblioteket och hela den värld och service som finns där.

Efter att projektets första del blev klar har vi reflekterat en hel del över de erfarenheter vi gjort. Bland annat har vi funderat mycket på hur man ska kunna minimera tidsspillet som kan bli om ett besök inte blir av eller går snabbare än som var tänkt. Under våren hade vi en heldag i veckan till projektet och vi tänker under hösten prova att istället ha två halvdagar. Vi har också bestämt oss för att ta med fler böcker, syskongåvor, för det tror vi kan ha stora positiva effekter. När vi nu går ut igen i höst för att lämna nya bokpåsar med ettårsböcker så är det med spänd förväntan som vi ser fram emot att möta familjerna igen. Hur kommer bemötandet att bli? Längre eller kortare besök? Kommer vi vara igenkända? Vi ser fram emot Bokstart del två !

Maria Juthberg, Biblioteken i Södertälje

Relaterade poster

  • Inga relaterade