Möten med litteratur

Regionbibliotek Stockholm har tillsammans med Demensförbundet och Svenskt demenscentrum fått medel av Kulturrådet för att genomföra det nationella projektet; Möten med litteratur – ett läsfrämjandeprojekt gentemot hemmaboende personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

MML_vit_text_orangeplatta

Krister Hansson, chef på Regionbibliotek Stockholm säger följande om projektet: – Vi vill inspirera biblioteken till samarbeten, öka kunskapen om demenssjukdomar och visa på goda exempel.

Den förändrade befolkningsstrukturen sker successivt med allt fler äldre och därmed en ökad andel som får en demensdiagnos. Antalet är idag 160.000 och ökar stadigt. Många personer med demenssjukdom bor hemma länge vilket även påverkar anhöriga och närstående. I februari, 2015 genomförs referensgrupper med personer med demenssjukdomar och deras anhöriga för att höra deras tankar om bibliotek, litteratur och läsning med mera.

28 april genomförs en studiedag i Stockholm kring demens, bemötande, läsfrämjande och digital teknik. Studiedagen är gratis. Målgruppen är i första hand biblioteksmedarbetare.

5-6 bibliotek i hela landet erbjuds att delta i projektet och testa olika metoder. Förhoppningen är att aktiviteterna leder till fortsatta samtal och läsning på hemmaplan, för litteratur och kultur är viktigt för livskvalité och hälsa.

– Allt med kultur har varit eftersatt inom vården. Vi har glömt bort det själsliga men vi börjar alla få upp ögonen nu, säger Stina-Clara Hjulström, ordförande i Demensförbundet. Hon poängterade att kultur kan vara både glädjande och stöttande och därmed behöver få ta en större plats i den sociala omvårdnaden, såväl för den som är sjuk som för den som är anhörig.

Goda exempel, tips och inspiration ska spridas till intresserade bibliotek.

Genom samarbeten kan vi gemensamt öppna upp samhället och göra det mer tillgängligt för alla. Det här projektet bidrar till ett demensvänligt samhälle, säger Wilhelmina Hoffman, överläkare och direktör på Svenskt Demenscentrum.

Är ni intresserade av att delta i projektet? Vänd er i så fall till Cecilia Bengtsson, Regionbibliotek Stockholm, 076-1231280, cecilia.m.bengtsson@stockholm.se

???????????????????????????????

  Wilhelmina Hoffman på studiedagen, 141202 om Möten med litteratur.

Relaterade poster

  • Inga relaterade