Det handlar om rätten att få vara den man är

Det här är en artikel ur Länsnytt nr 2 2014.

SkärmklippHBTQsollEn varm dag i slutet på april tar jag pendeltåget till Sollentuna bibliotek för ett samtal med processchefen Catharina Ek om vad deras HBT-certifieringen inneburit för biblioteken i Sollentuna. Det är ett par veckor kvar tills biblioteken i Sollentuna ska ta emot certifikatet. Under hösten och våren har biblioteken haft fyra kurstillfällen som RFSL hållit i. Därtill har en mindre grupp löpande arbetat med att se över sin webb, dokument och annan information.

• ”Processen har handlat mycket om att blicka inåt, åt sig själv och sina värderingar. Det är ju egentligen självklart att vi behöver mer kunskap om olika saker och förhållanden för att kunna ge gott bemötande och erbjuda en verksamhet som inkluderar alla” säger Catharina.

För biblioteksanvändare i Sollentuna innebär HBT-certifieringen att man i bibliotekslokalen och i vissa hyllor synliggör hbtq-medier. Man har också gjort en fast hylla för nyinkomna medier kring temana. På barn- och ungdomsavdelningen liksom på gymnasiebiblioteket har man tagit fram tipslistor på litteratur. Familjehyllan har uppdaterats och personalen arbetar medvetet med att inte ta för givet att alla barn har en mamma och en pappa. De har också köpt in fler genusbilderböcker som lånas flitigt av såväl pedagoger som föräldrar. Internt i arbetsgruppen har processen bland annat inneburit att man aktivt pratar värdegrundsfrågor, både kring hbtq men även mer generellt.

• ”Vi har fått verktyg och en bra plattform genom att HBT-certifieringen utgår från normkritiska perspektiv vilket är applicerbart i många sammanhang när det gäller makt, demokrati, inkludering och jämställdhet med mera”, menar Catharina.

Med normkritik menas enligt Wikipedia ”att inte fokusera på dem som uppfattas som avvikare i ett sammanhang, utan att fokusera på de normer och maktstrukturer som gör att dessa personer uppfattas som just avvikare och de konsekvenser som kommer av denna obalans”.

Framöver kommer Biblioteken Sollentuna att fortsätta arbeta med dessa frågor och förhoppningen är att man kan bredda perspektiven och jobba med fler diskrimineringsgrunder som berör olika individer och grupper.

• ”Det handlar om att leva och förverkliga det som vi lärt oss under HBT-certifieringen. Ytterst handlar detta om att alla individer får handlingsutrymme och blir stärkta som medborgare och att vi på biblioteken kan bidra till
detta”, avslutar Catharina vårt samtal.

Cecilia Bengtsson
Regionbibliotek Stockholm

Relaterade poster

  • Inga relaterade