Boken om projekt Kompetensen

PamelaNu har boken om projekt Kompetensen kommit.

Från baksidestexten:
Jakten på bibliotekens legitimitet i samhället och bibliotekariernas kompetens inför framtiden blir alltmer intensiv i takt med att omvärlden förändras. I detta skifte har Regionbibliotek Stockholm spelat en alltmer handledande roll gentemot folkbiblioteken inom länet. I en serie träffar inom ”Projekt Kompetensen” har bibliotekarierna gemensamt dryftat professionens inneboende motstridigheter. Bilden som träder fram är behovet av en bibliotekarie som inte bara är kompetent, utan också uppvisar klokskap inför en tvetydig verklighet.

Den är skriven av Pamela Schultz Nybacka som är verksam som forskare och lärare på Södertörns högskola.

/Krister

Läs boken här

Foto: Malin Ögland

Relaterade poster

  • Inga relaterade