Nu är Länsnytt nr 3-4 med tema Metoder på väg!

Vad är egentligen en metod?

I Regionbibliotekets verksamhetsplan har det i många år stått att vi ska ägna oss åt metodutveckling för att stödja biblioteken i länet och därmed främja kvalitet. Det har vi också gjort. Men det som skavt i oss ett tag är vad en metod egentligen är. Hur vet vi att det är just en metod vi utarbetat eller använt oss av? Kanske har vi bara arbetat metodiskt?

För att kunna avgöra om det är en metod vi har att göra med behöver vi se till hur en metod skapas och vad den används för. När vi talar om metoder inom biblioteksvärlden syftar de ofta till att utveckla verksamheten på ett eller annat sätt. Cecilia Gärdén, tidigare verksam vid Bibliotekshögskolan i Borås men nu konsulent vid Kultur i Väst, menar att verksamhetsutvecklande metoder inbegriper tre typer:

  1. Datainsamlingsmetoder: till exempel medborgardialog, observationer, enkäter, fokusgrupper
  2. Kompetensutvecklande metoder: till exempel tidskriftsklubb, tvinning, kollegiala observationer, taxonomiutveckling, aktionsforskning
  3. Arbetsmetoder: till exempel referenssamtal, handledning, bokprat, läsecirkel, uppsökande verksamheter, filmade boktips

De kompetensutvecklande metoderna tillsammans med datainsamlingsmetoder möjliggör utvecklingen av arbetsmetoder. Ofta är det lätt hänt att en hoppar över användandet av datainsamlingsmetoder och kompetensutvecklande metoder och går direkt till att utarbeta arbetsmetoder. Men hur ska vi kunna utveckla verksamheten om vi inte vet vad vi gör (datainsamlingsmetoder) samt varför och hur vi kan göra något (kompetensutvecklande metoder)? En vanlig förklaring till att vi inte arbetar så mycket med de två sistnämnda metodspåren är bristen på resurser. Med detta nummer av Länsnytt vill vi på Regionbiblioteket visa att metoder kan se väldigt olika ut och att det ofta går att välja en metod som passar de egna förutsättningarna. På Regionbiblioteket arbetar vi också med att underlätta metodarbetet för länets bibliotek genom att bland annat bidra med dataunderlag och kompetensutveckling.

Vad kännetecknar då en metod såsom vi på Regionbiblioteket ser det? Utifrån exemplen i detta nummer tycker vi oss finna en röd tråd. Metoder ska vara förhållandevis enkla och kunna grundas i praktiken och praktikern. De ska vara stöd i de processer som rör sig fram och tillbaka genom bibliotekets verksamhet.

I numret du nu håller i din hand lyfter vi några av de metoder Regionbiblioteket själva arbetat med de senaste åren och några av de metoder länets bibliotek använder sig av. Nedan återfinns en kort sammanfattning av de metoder som vi uppmärksammar. Vi hoppas att vi med detta nummer kan inspirera till att arbeta vidare på ett metodiskt sätt med metoder på folkbiblioteken, för att ständigt förbättra verksamheten både för medarbetare och för användare.

Lovisa Furendal Berndt
Regionbibliotek Stockholm

 

Detta är en artikel publicerad även i Länsnytt nr 3-4 2017.

 

Relaterade poster

  • Inga relaterade

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *