Samtal om digital service på bibliotek

Listan över vilka frågor som kommer till folkbiblioteken idag kan göras lång. Vad hjälper biblioteken till med och vilka behov möter de? Och varför får biblioteken så många olika frågor idag?

Papper att fylla i uppgifter på och pennor liiger på ett bord. Händer i bakgrunden.

Foto: Hanna Johansson

Tillgången till medborgarkontor ser väldigt olika ut mellan olika kommuner. Samtidigt är det ibland oklart var gränsen för bibliotekets uppdrag går, vad en som biblioteksmedarbetare kan och bör hjälpa till med.

Under våren 2017 har Regionbiblioteket bjudit in till workshops för att samla in tankar och kompetens från bibliotekspersonal i länet, som en del av Projekt digital service där vi undersöker vilka frågor som kommer till biblioteken idag och hur biblioteken arbetar med digital service. Inom projektet kartlägger vi hur tillgången till medborgarkontor och annan service ser ut i kommunerna och undersöker förutsättningarna för samarbeten mellan bibliotek och medborgarkontor.

Under workshoparna fick deltagarna arbeta i grupper och diskutera kring olika frågor. Samtalen fokuserade främst på vilka frågor och behov biblioteken möter idag. Samt hur biblioteksmedarbetarna ser på ett utökat samarbete med medborgarkontor ur olika aspekter. Vilka ärenden får biblioteken hjälpa till med som eventuellt hör samman med medborgarservice/samhällstjänster eller e-tjänster? Det kan förstås vara svårt att bedöma. Tillsammans listade deltagarna en lång rad tjänster. Utskrifter, scanning och kopiering, hjälp med blanketter, resor och biljetter, bankärenden, bostadskö, jobbansökningar och CV, digitala tjänster som hör till skola och vård, hjälp med myndighetsärenden som Migrationsverket, Skatteverket och CSN…

Materialet från workshoparna ger bilden av en komplex biblioteksvardag som ställer höga krav på flexibilitet hos medarbetarna. Samt visar på bred verksamhet som fyller många olika funktioner i samhället. Men samtidigt som biblioteken möter många olika människor och behov verkar många frågor återkomma på flera håll. Exempelvis önskar många hjälp med att hantera tekniska prylar som mobiler och surfplattor eller med tjänsterna på bibliotekets datorer. Etjänster och digitala konton innebär svårigheter för många. En del vill ha hjälp med att översätta eller tolka olika meddelanden från myndigheter; Migrationsverket, Polisen, sjukhus. Ärenden relaterade till språkkunskaper men som även kan gälla för personer med svenska som modersmål, exempelvis äldre.

Vilka besökare möter bibliotekspersonalen som de upplever har störst behov av medborgarservice eller av digital hjälp? Olika användargrupper nämndes och problemen med att många verkar ha svårt för att veta vart de ska vända sig för att få vägledning. Bibliotekspersonalen försöker ofta hjälpa till men känner inte alltid att de har rätt kompetens eller behörighet. Några workshopdeltagare menade att det inte går att peka ut någon speciell grupp.

”Problem med att använda teknik har människor från olika åldersgrupper och både de som har svenska som första språk och svenska som andra språk.”

Deltagarna trodde att samarbeten mellan bibliotek och medborgarkontor skulle kunna medföra bättre arbetsfördelning samt att kompetenser och resurser kan delas mellan olika enheter i en kommun. I samtalen betonades att fler kompetenser behövs på folkbiblioteken idag, som språklig kompetens men även IT och pedagogik. Några menade att kommunens IT-avdelning kan vara en viktig samarbetspartner för kommunbiblioteken, men även kundservice och andra kommunala verksamheter. Andra viktiga aktörer är studieförbund, myndigheter, volontärer och föreningar som it-guide och Seniornet.

Viktiga frågor och många givande svar delades vid dessa tillfällen. En dialog som får fortsätta mellan er på biblioteken och med oss på Regionbiblioteket.

Hanna Johansson
Regionbibliotek Stockholm

 

Denna artikel är också publicerad i Länsnytt nr 2 2017.

 

 

 

 

Relaterade poster

  • Inga relaterade