Observationer på Luleå stadsbibliotek 2014

Regionbibliotek Stockholm är partner till Kungliga Biblioteket (KB) 2013-2015. I detta uppdrag ska Regionbibliotek Stockholm arbeta för att identifiera områden som inte kan täckas in av den nationella biblioteksstatistiken och ta fram och testa metoder […]

Från Kalix till Ystad – observationer på folkbibliotek

Regionbibliotek Stockholm har under flera år använt metoden observation för att bistå länets bibliotek med relevant underlag så att de på goda grunder kan besluta om förändringar av bibliotekslokal, öppettider eller arbetssätt. Vi säger att […]

Observationer på Ystads bibliotek 2014

Regionbibliotek Stockholm är partner till Kungliga Biblioteket (KB) 2013-2015. I detta uppdrag ska Regionbibliotek Stockholm arbeta för att identifiera områden som inte kan täckas in av den nationella biblioteksstatistiken och ta fram och testa metoder […]

Observationer på Umeå bibliotek 2014

Regionbibliotek Stockholm är partner till Kungliga Biblioteket (KB) 2013-2015. I detta uppdrag ska Regionbibliotek Stockholm arbeta för att identifiera områden som inte kan täckas in av den nationella biblioteksstatistiken och ta fram och testa metoder […]

Observationer på Kalix bibliotek 2014

Regionbibliotek Stockholm är partner till Kungliga Biblioteket (KB) 2013-2015. I detta uppdrag ska Regionbibliotek Stockholm arbeta för att identifiera områden som inte kan täckas in av den nationella biblioteksstatistiken och ta fram och testa metoder […]

Observationer på Knivsta bibliotek 2014

Regionbibliotek Stockholm är partner till Kungliga Biblioteket (KB) 2013-2015. I detta uppdrag ska Regionbibliotek Stockholm arbeta för att identifiera områden som inte kan täckas in av den nationella biblioteksstatistiken och ta fram och testa metoder […]

Observationer på Bagarmossens bibliotek 2014

Regionbibliotek Stockholm ska arbeta för att identifiera områden som inte kan täckas in av den nationella biblioteksstatistiken och ta fram och testa metoder som kompletterar statistiken. Bagarmossens bibliotek fungerar under den här perioden som pilotbibliotek. […]

Observationer på Lindesbergs bibliotek 2013

Regionbibliotek Stockholm är partner till Kungliga Biblioteket (KB) 2013-2015. I detta uppdrag ska Regionbibliotek Stockholm arbeta för att identifiera områden som inte kan täckas in av den nationella biblioteksstatistiken och ta fram och testa metoder […]

Observationer på Sundbybergs och Hallonbergens bibliotek

Sundbybergs stad byggde ett nytt bibliotek som var klart för inflyttning i januari 2013. Regionbibliotek Stockholm var intresserad av att titta på hur bibliotekslokalen tas i bruk och av vem i det ”gamla” biblioteket (Sundbybergs stadsbibliotek) för […]

Biblioteket – mellan det offentliga och privata

Hösten 2012 genomfördes observationer och samtalsintervjuer på tre bibliotek i Huddinge kommun, Flemingsbergs folkbibliotek, Huddinge huvudbibliotek och Södertörns högskolebibliotek. Studien genomfördes på uppdrag av Regionbibliotek Stockholm och inom ramarna för SYSSLA, ett projekt som engagerar […]

Observationer på Vallentuna bibliotek 2012 och 2013

Vallentuna bibliotek byggde ett nytt folkbibliotek som var klart för inflyttning i november 2012. Regionbibliotek Stockholm var intresserad av att titta på hur bibliotekslokalen togs i bruk och av vem i det ”gamla” biblioteket för […]

Studie av Bibliotek Forum Nacka hösten 2009

av Lotta Aleman och Lena Lundgren Regionbibliotek Stockholm har gjort en studie med syfte att ge underlag för bibliotekets fortsatta interna utvecklingsarbete. För att få fram material relevant för fortsatta diskussioner användes metoder som observation, […]