Studie av Bibliotek Forum Nacka hösten 2009

av Lotta Aleman och Lena Lundgren

Regionbibliotek Stockholm har gjort en studie med syfte att ge underlag för bibliotekets fortsatta interna utvecklingsarbete. För att få fram material relevant för fortsatta diskussioner användes metoder som observation, frågeinventering och dagboksskrivande.