Hälsning från Regionbibliotekets sommarjobbare

Hej! Vi heter Yin och Ottilia och har sommarjobbat på regionbiblioteket på Region Stockholms kulturförvaltning. Vi fick i uppdrag att besöka bibliotek i Stockholms län för att anteckna och fotodokumentera våra intryck, då Regionbibliotek Stockholm […]

Gåvans logik & ”folkbiblioteksdilemmat”

Gåvans logik & ”folkbiblioteksdilemmat” – två sätt att öka förståelsen för ickeanvändandet av folkbibliotek. Nick Jones är bibliotekschef i Huddinge kommun och har stor erfarenhet av chefskap och folkbibliotek. Erfarenheten sträcker sig från lokala bibliotek […]

Biblioteksnätverket i Digidel

Biblioteksnätverket inom Digidelkampanjen träffades 20 juni i Regionbibliotek Stockholms lokaler. Sammankallande var Ann Wiklund som är samordnare för läns- och regionbiblioteken i Digidel. Dagen inleddes med en genomgång om kampanjläget, av Christine Cars-Ingels från Digidelkansliet […]

Alla välkomna?

Alla välkomna? Om bemötande av personer med kognitiva funktionsnedsättningar. På biblioteken möter vi ständigt olika personer, och ibland blir mötena inte så bra. Kanske upplever vi en del personer som annorlunda, ja rent av besvärliga […]

Rum för barn – möjligheternas bibliotek

En studie inom det nordiska projektet I gulvhöyde (2007). Som den svenska delen av det nordiska projektet I gulvhöyde genomförde Lena Lundgren under våren 2007 en observationsstudie av hur de små barnen och deras vuxna […]

Tema Läsaren: Läsarnas bibliotek?

Vår temaserie har under våren fokuserat på läsaren, vem det är och hur han eller hon blir till som läsare. Nu vill vi titta på var biblioteket kommer in i läsarens liv, och vice versa. […]

Studie av Bibliotek Forum Nacka hösten 2009

av Lotta Aleman och Lena Lundgren Regionbibliotek Stockholm har gjort en studie med syfte att ge underlag för bibliotekets fortsatta interna utvecklingsarbete. För att få fram material relevant för fortsatta diskussioner användes metoder som observation, […]