Rum för barn – möjligheternas bibliotek

En studie inom det nordiska projektet I gulvhöyde (2007). Som den svenska delen av det nordiska projektet I gulvhöyde genomförde Lena Lundgren under våren 2007 en observationsstudie av hur de små barnen och deras vuxna […]

Tema Läsaren: Läsarnas bibliotek?

Vår temaserie har under våren fokuserat på läsaren, vem det är och hur han eller hon blir till som läsare. Nu vill vi titta på var biblioteket kommer in i läsarens liv, och vice versa. […]

Slutrapport Bildanätverk

Av Åke Nygren Projektet har haft ambitionen att utveckla folkbiblioteken som språkliga, digitala och demokratiska broar för lärande genom att nätverka, kartlägga folkbibliotekens lärmiljöer, samt inspirera till brobyggande biblioteksprojekt inom det livslånga lärandet. Länk till […]

Studie av Bibliotek Forum Nacka hösten 2009

av Lotta Aleman och Lena Lundgren Regionbibliotek Stockholm har gjort en studie med syfte att ge underlag för bibliotekets fortsatta interna utvecklingsarbete. För att få fram material relevant för fortsatta diskussioner användes metoder som observation, […]