Observationer på Vallentuna bibliotek 2012 och 2013

Vallentuna bibliotek byggde ett nytt folkbibliotek som var klart för inflyttning i november 2012. Regionbibliotek Stockholm var intresserad av att titta på hur bibliotekslokalen togs i bruk och av vem i det ”gamla” biblioteket för att sedan göra om samma undersökning efter ett år i det ”nya” och se hur användningen såg ut då. Detta skedde i observationsform.