Observationer på Sundbybergs och Hallonbergens bibliotek

Sundbybergs stad byggde ett nytt bibliotek som var klart för inflyttning i januari 2013. Regionbibliotek Stockholm var intresserad av att titta på hur bibliotekslokalen tas i bruk och av vem i det ”gamla” biblioteket (Sundbybergs stadsbibliotek) för att sedan göra om samma undersökning om ett år i det ”nya” (biblioteket i Signalfabriken) och se hur användningen ser ut då. Vi var också intresserade av att se om och hur användningen av biblioteket i Hallonbergen påverkades av det förändrade miljöerna på huvudbiblioteket och utförde därför observationer där också 2012 och 2013.
Resultatet utav detta arbete föreligger nu i denna rapport. Länk till rapporten hittar du här till höger.