Från Kalix till Ystad – observationer på folkbibliotek

Regionbibliotek Stockholm har under flera år använt metoden observation för att bistå länets bibliotek med relevant underlag så att de på goda grunder kan besluta om förändringar av bibliotekslokal, öppettider eller arbetssätt. Vi säger att vi observerar men använder i praktiken flera olika observationsmetoder. I den här studien har vi genomgående använt metoden TTT för att kartlägga hur biblioteksrummet används. Malin Ögland har genomfört denna studie som vi kallar Från Kalix till Ystad – observationer på folkbibliotek. I studien ingår 16 kommuner och 17 bibliotek över hela landet där 1000-tals rumsliga ögonblicksbilder berättar vad som sker på våra folkbibliotek. Observationerna fungerar som ett bra komplement till den officiella folkbiblioteksstatistiken.

Regionbibliotek Stockholm vill genom denna skrift ge folkbibliotek ytterligare ett verktyg för att få underlag till analys och utveckling av verksamheten.

Regionbibliotek Stockholms skriftserie 14.

Skriften tilldelas varje kommunbibliotek i landet via sina läns-/regionbibliotek ett exemplar vardera. Utöver dessa finns den tillgänglig från Regionbibliotek Stockholm. Beställ via e-post till regionbiblioteket.kultur@sll.se

E-version i bläddervänligt format hos Issuu, klicka på bilden:
Omslag_Kalix-Ystad_webb_290px (3)