Observationer på Bagarmossens bibliotek 2014

Regionbibliotek Stockholm ska arbeta för att identifiera områden som inte kan täckas in av den nationella biblioteksstatistiken och ta fram och testa metoder som kompletterar statistiken. Bagarmossens bibliotek fungerar under den här perioden som pilotbibliotek. Regionbibliotek Stockholm har tillämpat observationsmetoden TTT på flera bibliotek i Stockholmsområdet och får, genom att utföra en observation på Bagarmossens bibliotek, ett bredare underlag och större möjligheter att dra generella slutsatser om hur biblioteksrummet tas i bruk och av vem.