Observationer på Lindesbergs bibliotek 2013

Regionbibliotek Stockholm är partner till Kungliga Biblioteket (KB) 2013-2015. I detta uppdrag ska Regionbibliotek Stockholm arbeta för att identifiera områden som inte kan täckas in av den nationella biblioteksstatistiken och ta fram och testa metoder som kompletterar statistiken. Lindesbergs bibliotek fungerar under den här perioden som pilotbibliotek.

Regionbibliotek Stockholm har tillämpat observationsmetoden TTT på flera bibliotek i Stockholmsområdet och får, genom att utföra en observation på Lindesbergs bibliotek, ett bredare underlag och större möjligheter att dra generella slutsatser om hur biblioteksrummet tas i bruk och av vem.