Pia Borrman, foto: Jann Lipka

Jag är utvecklingsledare främst med inriktning mot biblioteksverksamhet för och tillsammans med barn och unga.

Jag arbetar mest med biblioteksutveckling om verksamhet för de yngsta barnen där Språktåget är en viktig del. Jag håller också i ett nätverk för de kommuner som arbetar med Bokstart.

Andra delar jag arbetar med är läsfrämjande, barnkonventionen och barn med funktionsnedsättning/variation. Dessutom är jag med och arrangerar regionbibliotekets årliga konferens Barn, bibliotek och forskning, och andra fortbildningsinsatser och nätverksträffar.

Tidigare har jag bland annat arbetat med den modell för kvalitet i bibliotekets tjänster som Elisabet Rundqvist på KB tagit fram. Resultatet finns att läsa i Leonards plåster  – om syfte, barnsyn och kvalitet i bibliotekets sagostund där jag samarbetade med Åse Hedemark från Uppsala universitet, samt i Pålitligt, lyhört och kompetent – tjänstekvalitet på bibliotek i teori och praktik.

Jag har också fördjupat mig i barnbibliotekariers kompetens. Vad den består i samt hur den tillägnas, underhålla och delas. Det finns att läsa om i Barnbibliotekariers kompetens där jag samarbetade med Jenny Lindberg från Högskolan i Borås.

Kontakta mig gärna!

e-post: Pia Borrman

tel: 08 – 123 379 23