Adress och kontaktuppgifter:
Regionbibliotek Stockholm

E-post till Regionbiblioteket:
regionbiblioteket.kultur@sll.se

Besöksadress:
Södermalmsallén 36, plan 3
118 27 Stockholm

Postadress:
Stockholms läns landsting
Kulturförvaltningen
Regionbibliotek Stockholm
Box 38204
100 64 Stockholm

Fakturaadresser:
Pappers-faktura:
3610/KUN
Co/S4F Progress AB
Box 398
737 26 Fagersta

PDF-faktura:
invoice-SL2240@s4fprogress.com

Personal:

Oskar Laurin
Enhetschef
Tel: 08-123 379 09
E-post: oskar.laurin@sll.se

Francisca Beckert
Utvecklingsledare
Tel: 08 – 123 379 14
E-post: francisca.beckert@sll.se

Pia Borrman
Utvecklingsledare
Tel: 08 – 123 379 23
E-post: pia.borrman@sll.se

Lovisa Furendal Berndt
Utvecklingsledare
Tel: 08 – 123 379 13
E-post: lovisa.furendal-berndt@sll.se

Annika Hermele
Utvecklingsledare
Tel: 08 – 123 379 16
E-post: annika.hermele@sll.se

Hanna Johansson
Utvecklingsledare
Tel: 08 – 123 379 20
E-post: hanna.k.johansson@sll.se

Julia Keller
Utvecklingsledare
Tel: 08 – 123 379 12
E-post: julia.keller@sll.se

Britt Löfdahl
Utvecklingsledare
Tel: 08 – 123 379 21
E-post: britt.lofdahl@sll.se

Sofie Samuelsson
Utvecklingsledare
Tel: 08 – 123 379 15
E-post: sofie.samuelsson@sll.se

Karin Sundström
Utvecklingsledare
Tel: 08 – 123 379 17
E-post: karin.andersson-sundstrom@sll.se