Mäta och väga – om statistik och effektivitet på folkbibliotek

Av Malin Ögland, Lena Lundgren och Kerstin Wockatz. Regionbibliotek Stockholms skriftserie 4.

Hur väl beskriver statistiken dagens folkbiblioteksverksamhet? Hur förhåller sig måtten till målen? Har vi de nyckeltal vi behöver för att driva verksamheten framåt? I denna bok vill vi ta ett samlat grepp kring folkbiblioteksstatistiken. Regionbibliotek Stockholm hoppas att denna publikation ska ge upphov till workshops och seminarier så att kunskapen utvecklas kring hur nyckeltal används, hur de kan kombineras och vad de säger om folkbibliotekens verksamhet.

Denna titel kan också nås via Libris:
http://libris.kb.se/bib/13600433