Hitta en bra bok! Läsinspiration via webben för barn

Projekt för att ta fram material som biblioteken i länet kan använda på sina webbplatser, med tematiserade lästips riktade till barn, cirka 6-12 år. Samt ett första gemensamt samarbetsprojekt för att diskutera samarbetsformer för det digitala biblioteket.
_______________________________________________________

Mål: Att förse bibliotek i länet med tematiserade lästips för webben riktade till barn, cirka 6-12 år, samt att vara ett första gemensamt samarbetsprojekt för att diskutera samarbetsformer för det digitala biblioteket.
Tid: Maj 2013- juni 2014.
Finansiering: Stockholms stadsbibliotek, deltagande bibliotek i Stockholms län samordnade av Regionbibliotek Stockholm, Malmö stadsbibliotek och Statens kulturråd.
Kontaktperson: Projektledare Maria Ekendahl maria.ekendahl@stockholm.se och Pia Borrman pia.borrman@stockholm.se.Sammanfattning av projektidén:

Projektet består av två delar: dels leverera material av hög kvalitet som biblioteken kan använda på sina webbplatser, dels som ett första steg mot en långsiktig utveckling av bra innehåll för barn, och deras förmedlare, i bibliotekens digitala kanaler. Projektets finansiering gör att projektet har såväl lokalt, regionalt som nationellt perspektiv.

Bakgrund
Bakgrunden till projektet är en omfattande målgruppsanalys, som bygger på intervjuer med barn, unga, och de vuxna som förmedlar böcker till dem. Analysen har visat vilken slags information barn vill ha när de söker efter boktips på webben. Denna information saknas dessvärre ofta i bibliotekens digitala kanaler idag.
Projektets uppgift är att ta fram rätt slags information och ett koncept för hur informationen kan presenteras på ett lockande och användbart sätt. De två prioriterade målgrupperna inom projektet är läskunniga barn från nybörjare till läsvana bokslukare.

Projektet
Projektet är ett innehållsprojekt och innehåller inte någon teknisk utveckling. Projektet levererar ett antal policies för text, bild och tematiseringar, redaktionellt innehåll (tematiserade boklistor, artiklar, korta intervjuer etc.) och ett koncept (skisser) för hur innehållet kan presenteras digitalt, exempelvis på en webbplats, i en mobiltelefon/surfplatta eller på en digital skyltning i fysiska bibliotek. Innehållet och konceptet kan också användas som underlag för kravställning inför beställning av teknisk utveckling under eller efter projektperioden.
Projektet fokuserar på innehåll som ligger nära bibliotekets digitala kärnverksamhet som sökning och tips för att hitta fram till en bok. Projektet kommer att ta fram ett antal temaområden för de två olika målgrupperna. Teman som vi börjar arbeta med är till exempel ”Jag vill ha ett djur!” och ”Spännande i Stockholm”. Biblioteken får tillgång till teman vart efter de blir klara under projektperioden. En större leverans och diskussion om fortsatt arbete sker vid årsskiftet 2013-2014 liksom vid projektets slut.

Projektets arbetsgrupp är en redaktion som består av kompetenser för urval (bibliotekarie), innehållsproduktion (text- och bildredaktör) och användbarhet (interaktionsdesigner). Arbetsgruppen kommer att föra en dialog med förlag och andra möjliga samarbetspartners som SVT och UR, om delning av, och samarbete om, innehåll.

Rapporter och material
Slutrapport från projekt Hitta en bra bok!

Slutrapport från etapp 1 av projekt Hitta en bra bok! 

Hitta en bra bok! Förvaltningsplan

Kontaktlista Stockholm Hitta en bra bok!

Beskrivningstexter Hitta en bra bok!

Urvalspolicy projekt Hitta en bra bok!

Redaktionell policy språk

Redaktionell policy tematiseringar

Hjältemärke

 

 

 

 

 

Konceptskisser
Hjältar Intervju
Hjältar Startsida
Hjältar Test
Hjältar Testsvar
Hjältar Citat

Modiga hjältar Boklista 1
Modiga hjältar Boklista 2
Modiga hjältar Fullpost
Modiga hjältar Klippdocka
Modiga hjältar Märke