Digitalt för och med barn och unga

– Hur arbetar biblioteken i Stockholms län med digital verksamhet för och tillsammans med barn och unga? Barn och unga är en av folkbibliotekens allra största användargrupper och det är en grupp som använder digitala […]

Vid sidan av Äppelhyllan

Bibliotekens verksamhet för barn med funktionsvariationer i Stockholms län. I bibliotekslagen är barn och unga med funktionsvariationer en dubbelt prioriterad grupp. Många bibliotek har Äppelhyllor med medier anpassade för denna målgrupp. En del bibliotek har […]

Att läsa är också en sport i Ulricehamn

Utställningen inom projektet Att läsa är också en sport som drivs av Regionbibliotek Stockholm tillsammans med Riksidrottsmuseet och SISU Idrottsutbildarna med stöd av Kulturrådet, har nyligen varit i Ulricehamn. Målet med projektet är att: • […]