Digitalt för och med barn och unga

– Hur arbetar biblioteken i Stockholms län med digital verksamhet för och tillsammans med barn och unga?

Barn och unga är en av folkbibliotekens allra största användargrupper och det är en grupp som använder digitala medier i hög utsträckning. 98 % av barnen från sex års ålder använder idag internet, och i princip alla unga från 10-11 års ålder har en mobiltelefon (Svenskarna och internet, 2017). Folkbiblioteken har länge arbetat med digitala tjänster, service och medier som en självklar del av sitt uppdrag. Det är en verksamhet som kan innefatta många olika delar, allt från utlån av e-böcker till boktips på YouTube och kurser i programmering. Det här projektet syftar till att kartlägga hur den verksamheten ser ut för barn och unga på folkbiblioteken i Stockholms län.


Syfte:
Vi vet för lite om vilka tjänster och verksamheter med digital anknytning som biblioteken erbjuder barn och unga, hur barnen tar del av dessa erbjudanden och hur biblioteksmedarbetarna resonerar om dem. Vi vill öka den kunskapen inför framtida satsningar och utvecklingsarbete.

Mål:

  • Att kartlägga hur, vad och varför kring tjänster och verksamhet med digital anknytning som erbjuds barn och unga på biblioteken i Stockholms län
  • Utifrån kartläggningen och litteraturstudier formulera utvecklingsområden och ge exempel på utvecklingsarbete
  • Hitta goda exempel inom och utom länet

Projektet resulterade i rapporten: Robotar och ritblock

Tid: 2018-06-18 – 2018-12-31

Ansvarig: Linn Holmstedt