Vid sidan av Äppelhyllan

Bibliotekens verksamhet för barn med funktionsnedsättningar i Stockholms län

I bibliotekslagen är barn och unga med funktionsnedsättningar en dubbelt prioriterad grupp. Många bibliotek har Äppelhyllor med medier anpassade för denna målgrupp. En del bibliotek har också verksamhet för barn med funktionsnedsättningar. Projektet handlar om att få en översikt över hur verksamheten för barn och unga med olika funktionsnedsättningar ut på biblioteken i länet. Det innebär också att identifiera utvecklingsområden samt att finna goda exempel både inom och utom Stockholms län.

Projekttrapport
Funkar det? – bibliotekens verksamhet för en dubbelt prioriterad grupp

_________________________________________________________________

Syfte
Syftet med projektet är att öka vår kunskap om vilka verksamheter biblioteken erbjuder barn och unga med funktionsnedsättningar och hur barnen tar del av dessa erbjudanden. En kartläggning kan ligga till grund för framtida utvecklingsarbete.

Mål

  • Att kartlägga biblioteksverksamheten och biblioteksrelaterade förutsättningar för barn och unga med funktionsnedsättningar i länet
  • Att utifrån kartläggningen formulera utvecklingsområden och ge exempel på utvecklingsarbete
  • Hitta goda exempel inom och utom länet

Tid 2017.08.28 – 2017.12.31

Projektledare Lynn Alpberg