Lokala mötesplatser för eget skapande och digital innovation på folkbiblioteken – en förstudie

Från april till november 2019 genomför Regionbibliotek Stockholm en förstudie som heter lokala mötesplatser för eget skapande och digital innovation. Projektledare för förstudien är Samuel Sjöblom som tidigare arbetat med Mediehuset Fanzingo i Alby och […]

Robotar och ritblock

Barn och unga är en av folkbibliotekens allra största användargrupper och det är en grupp som använder digitala medier i hög utsträckning. Folkbiblioteken har länge arbetat med digitala tjänster, service och medier som en självklar […]

Ortsportaler

I projektet Ortsportaler deltar bibliotek i Stockholmsområdet. Projektet pågick under 2010 – 2011. Målet är att bygga ortsportaler där Wikipedias innehåll om den egna orten knyts ihop. Målet är dels att förbättra och utöka artiklar […]