Ortsportaler

I projektet Ortsportaler deltar bibliotek i Stockholmsområdet. Projektet pågick under 2010 – 2011.

Målet är att bygga ortsportaler där Wikipedias innehåll om den egna orten knyts ihop. Målet är dels att förbättra och utöka artiklar som redan finns, dels att skriva nya artiklar vid behov. Att fotografera och göra bildmaterial tillgängligt är ett annat mål.

För mer information om projektet, läs på dess sida i Wikipedia.

Ortsportaler