Robotar och ritblock

Barn och unga är en av folkbibliotekens allra största användargrupper och det är en grupp som använder digitala medier i hög utsträckning.

Folkbiblioteken har länge arbetat med digitala tjänster, service och medier som en självklar del av sitt uppdrag. Det är en verksamhet som kan innefatta många olika delar, allt från utlån av e-böcker till boktips på YouTube och kurser i programmering.

I projektet Digitalt för och med barn har projektledaren Linn Holmstedt kartlagt hur den digitala verksamheten ser ut för barn och unga på folkbiblioteken i Stockholms län, hur barnen tar del av dessa erbjudanden och hur biblioteksmedarbetarna resonerar om dem.

Utifrån kartläggningen och litteraturstudier formuleras utvecklingsområden och idéer till utvecklingsarbete.