Digital tematräff – Lättläst på olika sätt!

Varmt välkommen till Lättläst på olika sätt! En tematräff där vi samtalar om lättläst, språk och tillgänglighet! Temat för denna träff är lättläst litteratur och vänder sig till alla som arbetar med lättläst på något […]

Nätverksträff Shared Reading

Nätverksträff för dig som gått läsledarkurs i Shared Reading i region Stockholm. Tid: 21 oktober kl. 10-12 Plats: Digitalt i Microsoft Teams, du behöver inte själv ha Teams i din organisation utan kan delta fritt. […]

Kurs i Shared Reading

I november arrangerar Regionbiblioteken i Uppsala och Stockholm tillsammans med The Reader en ny utbildning i Shared Reading – Läsa tillsammans. Kursen ger träning i att leda litteratursamtal enligt modellen Shared Reading. Utbildningen ger den […]

Möten med litteratur – för hemmaboende personer med demenssjukdom och deras anhöriga

I den här tidskriften berättar vi om projektet Möten med litteratur. Syftet med Möten med litteratur är att inspirera och stödja bibliotek att ytterligare öppna upp sina verksamheter och på det viset bidra till ett demensvänligt […]

Sju forskningsnoder på Uppsala universitet

Ur Länsnytt nr 2/ 2013: För att utveckla och förnya forskningen inom historisk-filosofiska fakulteten på Uppsala universitet har sju forskningsnoder skapats. Forskningsnoderna syftar till att driva större mångvetenskapliga forskningsprojekt och kommer att involvera både forskning […]

Delning & Bokcirklar på Bokmässan

Regionbibliotek Stockholm finns på plats på Bok & Bibliotek 2012 med några av de projekt vi driver. Både webbkursen Delning.nu och den virtuella mötesplatsen Bokcirklar.se kommer att presenteras i olika montrar. På Bok & Bibliotek […]

Delning & Bokcirklar på Bokmässan

Regionbibliotek Stockholm finns på plats på Bok & Bibliotek 2012 med några av de projekt vi driver. Både webbkursen Delning.nu och den virtuella mötesplatsen Bokcirklar.se kommer att presenteras i olika montrar. På Bok & Bibliotek […]

Smittsam – en dag om kulturförmedling

Den 9 oktober vill vi fokusera på det levande förmedlande mötet. Vi bjuder in till en heldag för bibliotekarier, lärare, kulturbyråkrater eller andra som arbetar med kultursmitta. Vi kommer att bjuda på mindre workshops kring […]

Litteraturens villkor – om bokmarknad, digital teknik och bokens framtid

Ann Steiner är litteraturvetare och lektor i förlags- och bokmarknadskunskap vid Lunds universitet. Hennes forskning har främst rört den svenska bokmarknaden, förhållandet mellan litteratur och digitala teknologier och samtida läsarkulturer. Avhandlingen I litteraturens mittfåra (2006) […]

Litteraturutredningens grundanalys

Föreläsning och samtal med Isak Reichel om Litteraturutredningens arbete utifrån ett delbetänkande som presenteras den 9 mars. Isak Reichel är sekreterare i Litteraturutredningen. Regeringen beslutade den 24 mars 2011 att tillsätta en kommitté, Litteraturutredningen (Ku […]