Litteraturens villkor – om bokmarknad, digital teknik och bokens framtid

Ann Steiner är litteraturvetare och lektor i förlags- och bokmarknadskunskap vid Lunds universitet. Hennes forskning har främst rört den svenska bokmarknaden, förhållandet mellan litteratur och digitala teknologier och samtida läsarkulturer. Avhandlingen I litteraturens mittfåra (2006) behandlade bland annat de svenska bokklubbarna på 1970-talet och Litteraturen i mediesamhället (2009; 2012) den samtida svenska och internationella bokmarknaden. Ann Steiner är en av författarna till Litteraturutredningens forskningsantologi Läsarnas marknad, marknadens läsare (SOU 2012:10)

Tid: Onsdag den 3 oktober kl 9.00 – 11.00
Plats: Regionbibliotek Stockholm, lokal Spelbomskan. Odengatan 63, plan 4 Kostnad: 300 kr

Anmälan via länken till höger, senast den 28 september

Information: Lotta Aleman, lotta.aleman@stockholm.se