Möten med litteratur – för hemmaboende personer med demenssjukdom och deras anhöriga

I den här tidskriften berättar vi om projektet Möten med litteratur. Syftet med Möten med litteratur är att inspirera och stödja bibliotek att ytterligare öppna upp sina verksamheter och på det viset bidra till ett demensvänligt samhälle.

9 bibliotek har under 2015 arbetat med att:Möten med litteratur-logga

  • öka sin förståelse och kunskap om demenssjukdomar
  • skapa lokala nätverk
  • testa och genomföra olika aktiviteter för och med målgruppen

Under hösten 2015 skedde det en mängd olika aktiviteter runt om i landet via de deltagande biblioteken. Till exempel föreläsningar om demens, arkivfilmsvisningar, musik- och berättarstunder, bokcaféer, poesiaftnar och samtal.

Några lärdomar från de deltagande biblioteken är att det kan ta tid och vara svårt att nå hemmaboende personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Nyckeln är att hitta och samarbeta med demenssköterskor, anhörigkonsulenter eller andra som har kontakt med Möten med litteraturs målgrupp.

Möten med litteratur är ett samarbete mellan Regionbibliotek Stockholm, Demensförbundet och Svenskt Demenscentrum.

Mer information om Möten med litteratur finns via www.demenscentrum.se/motenmedlitteratur

Läs tidskriften via länken till höger!