Kurs i Shared Reading

I november arrangerar Regionbiblioteken i Uppsala och Stockholm tillsammans med The Reader en ny utbildning i Shared Reading – Läsa tillsammans. Kursen ger träning i att leda litteratursamtal enligt modellen Shared Reading. Utbildningen ger den grund och de färdigheter som behövs för att själv börja leda läsgrupper.

I två tidigare kurser 2017 och 2018 har totalt trettio personer utbildats, mestadels från folkbibliotek i Uppsala och Stockholms län i metoden Shared Reading.  Erfarenheterna från utbildningarna är goda, deltagarna har varit mycket nöjda med kursen och grupper har startat på olika håll. Det har visat sig att det finns intresse för en ny utbildningsomgång, och för att möta det behovet erbjuds nu alltså en ny chans att gå denna läs- och litteraturfrämjande metodikkurs.

Regionbibliotek Stockholm står för kostnaderna (kurs, kursmaterial, mat, fika) för biblioteksmedarbetare vid folkbibliotek i Stockholms län – cirka 10.000 kr per deltagare, mot att deltagarna och deras verksamheter:

  • före kursen etablerar kontakt med den verksamhet/grupp som det ska samarbetas med
  • efter utbildningen leder en Shared Reading-grupp som träffas cirka 8 gånger
  • deltar i de fortbildande träffar som några gånger per år arrangeras av regionbiblioteket
  • bidrar till kunskapsdelning utifrån erfarenheter i arbetet med metoden.

Kursledare från The Reader kommer hit från England och leder kursen, som alltså hålls på engelska.

Utvärdering av kursen 2018

Tid: 5-7 november
Plats: Regionbibliotek Uppsala
Språk: Engelska
Detta ingår: 3 dagars kurs i Uppsala med 12-18 deltagare. Lunch, fika. Kursmaterial.
Kostnad: Regionbiblioteket står för kurskostnaden för sökande från folkbibliotek i Stockholms län. Resor och eventuell övernattning tillkommer.
Platsantal och urval: Regionbiblioteket kommer att kunna fördela ca 6-8 platser, vid fler sökande kommer ett urval att göras.
Intresseanmälan: Till annika.hermele@sll.se senast 31 augusti. Skriv några rader om i vilket sammanhang du/ni ska jobba med Shared Reading. Vilka de tänkta grupperna är och vilka kontakter som ska tas/har tagits. Anmälan är nu stängd, återkoppling sker under vecka 36-37.

Frågor? Kontakta Annika Hermele per e-post eller telefon: 08-12337916.

Om Shared Reading

Läsa tillsammans/Shared Reading är en form av socialt läsande i små grupper. En gruppledare stämmer träff med en grupp. Gruppledaren har förberett mötet med att ta med en kortare text, det kan vara en dikt eller en kort berättelse. Varje deltagare får på plats var sitt exemplar av texten – ingen förberedelse krävs alltså. Texten läses högt, långsamt och noggrant av gruppledaren. Efter läsningen görs en gemensam tolkning av texten. Inga krav på att tala, det räcker med att sitta med. Den som själv vill läsa texten högt får den möjligheten. I samtalet utforskas tillsammans betydelser, nyanser och känslor utifrån texten.

Metoden kommer från England, har etablerats av The Reader i Liverpool som driver Shared Reading med hjälp av anställda och volontärer. De är noga med att betona att detta inte är biblioterapi. I sammanhanget är deltagarna inte patienter, utan läsare och medmänniskor som i ett kravlöst format tolkar, deltar och uttrycker sig. De eventuella hälsoeffekter som kan uppstå kallar de ”unintended consequences”, alltså oavsiktliga konsekvenser.

En bra introduktion till hur Shared reading kan fungera på bibliotek ger den här fyraminuters videon: https://www.youtube.com/watch?v=58LNxNdpIJs

Tv-program från UR med reportage från the Reader i Liverpool och läsgrupper i Danmark och England. https://urplay.se/program/196303-konstens-dolda-kraft-litteratur

Mer om The Reader: www.thereader.co.uk