Fokus läsning – Högläsning

Varmt välkommen till en Fokus läsning-träff med temat Högläsning för alla! På träffen så kommer vi att få lyssna på inspirerande exempel och sedan även ha en diskussion kring högläsning i storgrupp. De som ska […]

Nätverksträff Shared Reading

Nätverksträff för dig som gått läsledarkurs i Shared Reading i region Stockholm. Tid: 21 oktober kl. 10-12 Plats: Digitalt i Microsoft Teams, du behöver inte själv ha Teams i din organisation utan kan delta fritt. […]

Kurs i Shared Reading

I november arrangerar Regionbiblioteken i Uppsala och Stockholm tillsammans med The Reader en ny utbildning i Shared Reading – Läsa tillsammans. Kursen ger träning i att leda litteratursamtal enligt modellen Shared Reading. Utbildningen ger den […]