Möten med läsning – när bibliotekens verksamhet når fler

Möte med läsning –  det kan vara någons första möte med litteraturen. Ett riktigt högtidligt ögonblick kanske. Det kan också vara något mer vardagligt, som när en grupp träffas och läser och diskuterar veckans nyheter tillsammans. Men det kan även innebära att verksamheter eller organisationer möts och samverkar kring läsning för en gemensam målgrupp. Men det kan även innebära att verksamheter eller organisationer möts och samverkar kring läsning för en gemensam målgrupp.

Den här skriften handlar om hur bibliotek kan arbeta med möten med läsning på alla dessa sätt för att nå fram till personer som är beroende av andra för att kunna ta del av bibliotekens tjänster. Exemplen rör personer med intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsvarianter, men innehållet kan tillämpas i flera sammanhang.

Utgångspunkten är projektet Möten med läsning och de fem kommunbibliotek som deltog där. Här finns exempel på deras arbetssätt och metoder, kontaktvägar och samarbetspartners, och inte minst aktiviteter att pröva. Det finns också en del fakta att starta med och några goda idéer från andra delar av landet. Så vänd på bladet och inspireras till fler möten med läsning!

Regionbibliotek Stockholms skriftserie 18.

Rapporten finns tillgänglig att läsa här på webben via länken till höger. Enstaka tryckta exemplar kan beställas utan kostnad via regionbiblioteket.kultur@sll.se