Lokala mötesplatser för eget skapande och digital innovation på folkbiblioteken – en förstudie

Från april till september 2019 kommer Regionbibliotek Stockholm genomföra en förstudie som heter lokala mötesplatser för eget skapande och digital innovation. Projektledare för förstudien är Samuel Sjöblom som tidigare arbetat med Mediehuset Fanzingo i Alby […]

Ortsportaler

I projektet Ortsportaler deltar bibliotek i Stockholmsområdet. Projektet pågick under 2010 – 2011. Målet är att bygga ortsportaler där Wikipedias innehåll om den egna orten knyts ihop. Målet är dels att förbättra och utöka artiklar […]