Ombud i läsningens tjänst

Rapport år 2, juli 2013 – maj 2014
Ombud i läsningens tjänst är ett samarbetsprojekt mellan Regionbibliotek Stockholm, Studieförbundet Vuxenskolan, Centrum för lättläst och åtta folkbibliotek i Stockholms län. Projektet har ägts av Regionbibliotek Stockholm och fått ekonomiskt stöd av Statens Kulturråd. Det övergripande syftet med projektet har varit att brukare inom äldreomsorg och funktionshindersomsorg ska få ökad tillgång till litteratur och information samt en ökad digital delaktighet. Detta genom att låta Studieförbundet Vuxenskolan utbilda läsombud inom funktionshindersomsorg och äldreomsorg på folkbibliotek i länet.

Den tidigare rapporten finns här: ”Ombud i läsningens tjänst, år 1”