Skönlitteratur inom friskvård, vård och omsorg – En rapport

Skönlitteratur inom friskvård, vård och omsorg.
Ett praktikarbete av Sarah Magnusson på Regionbibliotek Stockholm inom ramen för Litteraturvetenskapen på Stockholms universitet våren 2012.

Våren 2012 skrev Sarah Magnusson en rapport om ”Skönlitteratur inom friskvård, vård och omsorg” som en del i sitt praktikarbete på Regionbibliotek Stockholm och inom ramen för Litteraturvetenskapen på Stockholms universitet. Sarah Magnusson har tittat närmare på olika verksamheter som arbetar med litteratur och läsfrämjande arbete gentemot prioriterade målgrupper och i synnerhet för de äldre. Som en ingång till ämnet ges en introduktion kring begreppet biblioterapi. Det finns olika uppfattningar om begreppet och dess betydelse, i rapporten står det ” ”I grunden tycks biblioterapi handla om böcker som medel till att nå insikt om den egna personen och tillvaron med hjälp av efterföljande samtal om det lästa.” Exempel på verksamheter som tangerar biblioterapi är boken kommer, bokvagnar på sjukhusbibliotek och läsecirklar för prioriterade målgrupper. I rapporten ges exempel från olika verksamheter som bedriver dessa aktiviteter och reflektioner ges kring dess betydelse.

”When the right match is made between reader and story, readers use the text to create a story about themselves. They read themselves into the story and then read the story into their lives, which then become a part of them.” (Paul Ricœur, filosof)

Ladda ner rapporten till höger!