Regionbibliotek Stockholm arbetar i nära samråd med  folkbiblioteken i länet med att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet.

Regionbiblioteket samverkar med övriga länskulturfunktioner inom Stockholms läns landsting samt bidrar tillsammans med Kungliga biblioteket, Statens kulturråd och övriga läns- och regionbibliotek till folkbiblioteksutvecklingen i landet.

Regionbibliotekets verksamhet omfattar handledning och rådgivning gentemot länets folkbibliotek. Vi bedriver utvecklingsprojekt, metodutveckling, kvalitetsutveckling och fortbildning. Regionbibliotekets vision är att vara en ”arena för utveckling”.

Verksamhetsplan 2018:

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2016:
Länk till verksamhetsberättelse 2016