Regionbibliotek Stockholm arbetar i nära samråd med  folkbiblioteken i regionen med att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet.

Regionbiblioteket samverkar med övriga länskulturfunktioner inom Stockholms läns landsting samt bidrar tillsammans med Kungliga biblioteket, Statens kulturråd och övriga läns- och regionbibliotek till folkbiblioteksutvecklingen i landet.

Regionbibliotekets verksamhet omfattar handledning och rådgivning gentemot regionens folkbibliotek. Vi bedriver utvecklingsprojekt, metodutveckling, kvalitetsutveckling och fortbildning. Regionbibliotekets vision är att vara en ”arena för utveckling”.

 

Verksamhetsområden

Nätverk och nätverksträffar
Bibliotekssamverkan i Stockholmsregionen
Läs- och skrivfrämjande

Barn och unga