Regionala transporter

Måndagen 25 januari 2021 startade de regionala transporterna igen, efter ett uppehåll på grund av regeringens restriktioner vilket påverkade bibliotekens möjligheter att ta emot leveranser.

1 november 2020 tog MediCarrier och deras underleverantör Widrikssons över fjärrlånetransporterna. Omsorteringen görs av Stockholms stadsbibliotek, enligt särskilt avtal.

Här hittar du ordinarie schema som gäller från och med 1 januari 2021.

Under perioden 1 juni tom 31 augusti gäller ett separat sommarschema för transporterna. Det kan du se här.

Uppdaterat sommarschema 20210527, med justering från Danderyds bibliotek till Djursholms bibliotek under perioden 1 juli till 15 augusti finns här. 

Vid frågor kontakta: regionbiblioteket.kultur@sll.se

Fjärrlån

Fjärrlån går mellan biblioteken i Stockholms län samt Finlandsinstitutet via de regionala transporterna. För mer information om bibliotekens fjärrlånepolicyer, se respektive biblioteks webb.

Information från SSB om fjärrlån

Stockholms stadsbibliotek har uppdaterat sin fjärrlånepolicy och lånar ej ut böcker med reservationskö, böcker utgivna de senaste fem åren och som går att köpa via bibliotekens upphandlade leverantörer och böcker som finns på Sveriges depåbibliotek och lånecentral i Umeå, högskole- och universitetsbibliotek, specialbibliotek och myndighetsbibliotek som får del av KB:s fjärrlånekompensation.  Reservationer kan inte göras på biblioteket.stockholm.se, utan fjärrlåneförfrågningar ska skickas till fjarrlan.ssb@stockholm.se.

För depositioner och enstaka lån från Mångspråkiga lånecentralen ändras inget från nuvarande rutin. För information om depositioner och enstaka lån kontakta Mångspråkiga lånecentralen, kontakta dem via deras hemsida.

Utlandslån
Lån inom Norden

kan oftast göras direkt från respektive kommunbibliotek. Se gärna Fjärrlåneguiden för arbetsgång och råd.

Lån utanför Norden
förmedlas av Sveriges depåbibliotek och lånecentral.