Här hittar du de bibliotek som finns i Stockholms län.
Alla bibliotek som är öppna för allmänheten går också att finna via den bibliotekskarta som Biblioteksrådet i länet har tagit fram. Bibliotekens bestånd går att söka gemensamt i AB katalogsök.

Folkbibliotek

Gymnasiebibliotek

Sjukhusbibliotek

Forskningsbibliotek

Specialbibliotek

Bokbussar

Fängelsebibliotek

Hela landet:
Region- och länsbibliotek samt lånecentraler