Bibliotek i Stockholmsregionen
Regionbibliotek Stockholm arbetar med biblioteksutveckling tillsammans med folkbiblioteken i regionen, genom att att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet. I Stockholmsregionen finns 26 kommuner och fler än 100 bibliotek.

Förutom folkbiblioteken finns det andra bibliotekstyper i regionen, som forskningsbibliotek, skolbibliotek, specialbibliotek, sjukhusbibliotek och fängelsebibliotek. Alla bibliotek i regionen som är öppna för allmänheten går att hitta via den här Bibliotekskartan. Bibliotekens bestånd går att söka gemensamt i AB katalogsök.

Folkbiblioteken i Stockholmsregionen

Här listas kommuner som har bokbussar:
Bokbussar

Här finns kontaktuppgifter till samtliga sjukhusbibliotek som drivs av Region Stockholm:
Sjukhusbibliotek

Hela landet:
Region- och länsbibliotek samt lånecentraler