Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner och regioner ha en gällande biblioteksplan. Kungliga biblioteket (KB) har ett särskilt uppdrag att följa upp planernas användning och innehåll.

På Kungliga bibliotekets webbplats finns länkar till alla aktuella kommunala biblioteksplaner, grupperade efter region.

Kungliga biblioteket har även samlat information för arbetet med biblioteksplaner. Bland annat har KB tagit fram Vägledning för skapandet av en kommunal biblioteksplan”, som ska vara ett stöd för kommuner som ska ta fram en ny biblioteksplan.

Länk till Kungliga bibliotekets webbsidor om biblioteksplaner.

Regional biblioteksplan, Region Stockholm
Den regionala biblioteksplanen antogs av Region Stockholms kulturnämnd i oktober 2019 och gäller för åren 2020-2023. Här kan du läsa den:
Regional biblioteksplan 2020–2023

Biblioteksplaner- från bibliotekslag till biblioteksplan, 2005
En publikation från Svensk biblioteksförening som förtydligar bibliotekslagen och ger praktisk vägledning i hur man kan arbeta fram en biblioteksplan med lagen som utgångspunkt. Publikationen är från 2005 och därmed inte ny, men kan eventuellt ge lite bakgrund och förklaring till det arbete med biblioteksplaner som vi ser idag.
Länk till publikationen Biblioteksplaner – från bibliotekslag till biblioteksplan