Enligt bibliotekslagen ska varje kommun och landsting eller region ha en gällande biblioteksplan. På Kungliga bibliotekets webbplats finns alla biblioteksplaner samlade.
Biblioteksplaner

Regional biblioteksplan, Region Stockholm
Regional biblioteksplan 2020–2023

Kungliga bibliotekets skrift för kommuner som ska skriva en ny biblioteksplan
Biblioteksplan 2.1 (2017)

Från Svensk biblioteksförening (2005):
Biblioteksplaner – från bibliotekslag till biblioteksplan