Haninge
Ett litet rullande filialbibliotek som besöker ett trettiotal förskolor och familjedaghem i kommunens ytterområden.
Bussen besöker också träffpunkter för seniorer, dagliga verksamheter och gruppboenden samt några allmänna hållplatser.

Norrtälje, Biblioteksbussen

Nynäshamn, Kulturbussen

Stockholm, Barnens bokbuss

Upplands Väsby, verksamhet för förskolor i kommunen