Regionbibliotek Stockholm samlade under flera år in uppgifter från länets folkbibliotek, för att sedan sammanställa och publicera en statistikrapport. Rapporten gav en bild av hur biblioteksutvecklingen i länet sett ut under en femårsperiod.
Från år 2014 upphörde Regionbiblioteket med denna sammanställning då Kungliga bibliotekets statistik blivit mer omfattande och kan ligga till grund för analys och planering.

SkärmklippFolkbiblSiff2013


Tidigare års statistikrapporter:

2009-2013
2008-2012
2007-2011
2006-2010
2005-2009
2004-2008
2003-2007
2002-2006
2001-2005
2000-2004