Sveriges depåbibliotek och lånecentral förmedlar lån från Umeå stadsbiblioteks och från depåbibliotekets mediebestånd. De ger service kring fjärrlån och referensarbete samt ordnar utbildningar. Länk till Sveriges depåbibliotek och lånecentrals webbplats.

Mångspråkiga lånecentralen (MLC) vänder sig till folkbibliotek i Sverige och är ett statligt finansierat uppdrag placerat vid Stockholms stadsbibliotek. Uppdraget syftar till att stödja den mångspråkiga medieförsörjningen för Sveriges bibliotek med medier och kompetens. (MLC hette tidigare Internationella bibliotekets lånecentral). Länk till Mångspråkiga lånecentralens webbplats.

Kungsholmens bibliotek Internationella biblioteket är Stockholms stadsbiblioteks profilbibliotek med inriktning på mångspråk och integration. Internationella biblioteket är öppet för allmänheten och förser Stockholms kommun med kompetens och medier gällande mångspråk. Biblioteket är beläget vid Fridhemsplan i Stockholm. Länk till Kungsholmens bibliotek Internationella biblioteket.

Resurs­bib­li­o­tek för nationella minoritetsspråk
Resursbiblioteken representerar våra fem nationella minoritetsspråk. Biblioteken är ett stöd i kommunernas uppdrag att erbjuda böcker och andra medier på språken. Länk till Resursbiblioteken på Kungliga bibliotekets webbplats.