Föreningen för regional biblioteksverksamhet, FRB, samlar alla regionala biblioteksverksamheter i landet. Här listas samtliga läns- och regionbibliotek med namn och kontaktuppgifter.

Sveriges depåbibliotek och lånecentral förmedlar lån från Umeå stadsbiblioteks och från depåbibliotekets mediebestånd. De ger service kring fjärrlån och referensarbete samt ordnar utbildningar. Länk till Sveriges depåbibliotek och lånecentrals webbplats.

Mångspråkiga lånecentralen vänder sig till andra bibliotek i Sverige och är ett statligt finansierat uppdrag placerat vid Stockholms stadsbibliotek. Uppdraget syftar till att stödja den mångspråkiga medieförsörjningen för Sveriges bibliotek. (hette tidigare Internationella bibliotekets lånecentral).
Länk till Mångspråkiga lånecentralens webbplats.